Arkivfoto

Fritagelse fra forpligtelse i ny lovbestemmelse

Den 1. juli 2019 trådte en ny lovbestemmelse i kraft, som betyder, at militært personel kan indkaldes i op til 36 måneder ved krig eller krisesituationer. Forpligtelsen berører ikke tidligere ansatte, og alle der er ansat pr. 1. juli 2019 kan anmode om fritagelse fra forpligtelsen. I august sender Forsvarsministeriets Personalestyrelse brev om hvordan til den enkelte ansatte.
11. juli 2019

Som tidligere beskrevet har Folketinget vedtaget en ny lovbestemmelse til Lov om Forsvarets personel, der indebærer, at militært ansatte er forpligtet til at forrette tjeneste efter endt ansættelse i Forsvarsministeriets koncern frem til folkepensionsalderen i tilfælde af krig el. lign, såfremt de indkaldes.

Nu har Forsvarsministeriets Personalestyrelse udsendt information, der gør det helt klart at alle, der allerede er ansat pr. 1. juli kan anmode om fritagelse fra forpligtelsen. Og at det ikke får konsekvenser for ens karriere i forsvaret. I en artikel på HR-portalen skriver FPS:

"Den nye bestemmelse gælder for militært personel, der er ansat den 1. juli 2019, og militært personel, der ansættes efter den 1. juli 2019. Samtlige militært ansatte, der er ansat inden for ministerområdet på tidspunktet for lovens ikrafttræden (1. juli 2019), kan efter anmodning blive fritaget på et hvilket som helst tidspunkt. En eventuel anmodning om at blive fritaget vil ikke have indflydelse på medarbejderens øvrige karriere på Forsvarsministeriets område. De medarbejdere, der måtte begære sig fritaget fra forpligtelsen, vil modtage en kvittering på, at de er fritaget". 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse sender i løbet af august 2019 et brev om dette i e-boks til samtlige militært ansatte, der er ansat 1. juli 2019. I brevet vil det også fremgå, hvordan man anmoder om fritagelse.

HKKF: Kritik af lovforslag

Flere medlemmer har siden bestemmelsen blev vedtaget i april kontaktet HKKF for at høre, hvordan man anmoder om fritagelse. Derfor er HKKFs formand Flemming Vinther glad for, at der nu kommer en udmelding fra forsvaret.

"Det er godt, at forsvaret understreger, at det ikke vil have indflydelse på ens karriere at anmode om fritagelse fra forpligtelsen, og at man får en kvittering for at være fritaget. Det er en vigtig melding til alle, der er militært ansat i dag (pr. 1. juli 2019, red.). Udfordringen er først og fremmest til alle, der bliver ansat fra den 1. juli og frem".

HKKF har tidligere kritiseret lovforslaget for at være for upræcist. Den kritik gælder stadig for kommende kolleger, siger Flemming Vinter:

"Jeg er sikker på, at alle HKKFs nuværende og tidligere medlemmer nok skal være der, hvis Danmark er i krise eller krig. Men vi taler om også at give mulighed fora t indkalde folk med en militær baggrund i op til 36 måneder, hvis ministeren vurderer, at fx en terrorhandling udløser det behov. Uden at der er taget stilling til vilkår, eller til hvordan man sikrer, at kollegaen kan vende tilbage til sit job efterfølgende. Det er meget vidtgående".