A-kassens formand, Flemming Vinther, aflægger beretning på generalforsamlingen. Foto: Palle Peter Skov

Generalforsamling i HKKFs a-kasse

Det nye dagpengesystem, der blev fuldt implementeret 1. juli i år, har medført både gode og dårlige ændringer for medlemmerne.
20. november 2017

Det sagde Flemming Vinther, formand for HKKFs a-kasse, i sin beretning på a-kassens generalforsamling:

”På positivsiden tæller, at færre falder ud af dagpengesystemet, flere vil få en højere dagpengesats, og at det bedre kan betale sig at tage et job af kort varighed. Det er også godt, at man har afskaffet reglen om, at overskydende timer (merarbejde) skal afspadseres, før du kan få dagpenge. Det er noget som vi især har kæmpet med, når folk kom hjem fra mission og forlod forsvaret med en masse 2/7 dage.” 

På den negative side listede formanden karensdage, lavere satser for nyuddannede og nye regler om indkomstkravet:

”Før havde man ret til dagpenge efter 12 måneders arbejde. Nu er det erstattet af et indkomstkrav, og det rammer særligt vores værnepligtige, fordi deres løn ikke er høj nok. Vi har rejst problemet overfor beskæftigelsesministeren, men uden effekt.”

Udfordringer for ældre ledige

Nye regler og systemer medfører en række problemer for de lidt ældre medlemmer. Det gælder særligt reglerne om, at tjenestemandspension skal modregnes i både dagpenge og efterløn.

For dagpengemodtagere betyder det, at man får ca.  10.400 kr. i dagpenge om måneden i stedet for 18.400 kr. For efterlønsmodtagere betyder det, at hvis man har arbejdet og samtidig fået udbetalt løbende tjenestemandspension i perioden inden efterløn, skal dette også modregnes i efterlønnen. Reelt betyder det, at der bliver udbetalt meget lidt i efterløn pr. måned.

”Vores medlemmer har svært ved at acceptere den meget hårde modregning, som skal ses i lyset af, at efterløn helt overordnet er tænkt til de grupper, som har mindst, og at skiftende regeringer ikke er så forelsket i ordningen. Men for den enkelte som – naturligt nok – ser det som en del af sin private opsparing – er det ikke så logisk,” sagde Flemming Vinther.

Lige nu er der et Lovforslag i høring om mulighed for skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i 2018, og a-kassen vil selvfølgelig oplyse om muligheden.

Uddannelse

Uddannelsesindsatsen, der skulle opkvalificere ledige, er blevet kraftigt beskåret.

”Problemet er, at lovgivningen mest har karakter af vejledning, og kommunerne er presset af en voldsom mængde lovpligtige samtaler, som ingen reelt kender værdien af,” sagde Flemming Vinther.

I den rigtige retning trækker trepartsaftalen, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i oktober.

Aftalen vil styrke offentligt udbudt voksen-, efter- og videreuddannelse for personer, som ønsker opkvalificering inden for deres nuværende fag, og personer der ønsker at skifte fag eller branche. Samtidig understøtter aftalen, at kvaliteten af AMU-kurserne bliver højere og at virksomhederne kommer til at opleve større fleksibilitet i udbuddet af kurser.

Lav ledighed

HKKF a-kasse har 35 ledige medlemmer svarende til 1,1 pct. af alle a-kassens medlemmer. Til sammenligning er landsgennemsnittet på 4,4 pct. Ud af de 35 ledige, er 6 over 60 år.