Da HKKF satte kvalitet i arbejdsskadesystemet til debat under Folkemødet, var et af eksemplerne på manglende kvalitet, at borgere får deres sager om PTSD afvist ud fra systemets firkantede krav til, hvornår man skal have været ved lægen. Nu fjerner WHO tidskravet. Det bør også få positiv konsekvens i Danmark.

Godt nyt til PTSD-ramte

WHO ændrer nu kriterierne for PTSD. Det bør gøre det lettere at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade. HKKF forventer at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tilpasser sig de nye kriterier i forhold til såvel aktuelle sager, som sager, der er afvist ud fra de gamle kriterier.
21. august 2018

Nu bør det være slut med, at veteraner og andre får afslag på PTSD som en arbejdsskade, alene fordi de ikke har været ved lægen indenfor en bestemt tidsgrænse. 

Verdenssundhedsorganisationen WHO har nemlig opdateret den sygdomsklassificering, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) tager udgangspunkt i, når de behandler arbejdsskadesager. Og her har WHO fjernet tidskrav fra PTSD-diagnosen og tilføjet diagnosen kompleks PTSD.

Farvel til tidsfrist for PTSD

Det vækker stor glæde hos Åse Lindman, der som ansvarlig for arbejdsskadeområdet i HKKF har hjulpet mange soldater med deres arbejdsskadesager:

”Mange veteraner har fået helt urimelige afslag på deres PTSD som en arbejdsskade, fordi AES mener, at veteranen er gået for sent til lægen. Selvom speciallæger vurderer, at sygdommen skyldes en udsendelse, har AES afvist og henvist til WHO’s klassificering. Derfor er jeg utrolig glad for, at tidsfristen nu forsvinder helt ud af WHO’s klassificering. Og jeg forventer, at tidsfristen også forsvinder ud af AES’ afgørelser”.

Åse Lindman understreger, at hun og HKKF forventer, at AES vil tilpasse sig de nye kriterier fra WHO såvel i forhold til de sager, der er under behandling i øjeblikket som i forhold til de sager, der er afvist på grund af de gamle regler.

”Det er klart, at HKKF allerede fra i dag vil bruge de nye retningslinjer fra WHO som argumenter for, at ingen sager skal afvises på grund af tidsfristen. Men vi forventer også, at AES vil se på tidligere afgørelser og genoptage dem, de har afvist med henvisning til seks måneders eller fire års regel”.

Kompleks PTSD er nu på listen

WHO har også tilføjet kompleks PTSD til listen over diagnoser. Det kan få betydning for veteraner, som er diagnosticeret med kompleks PTSD, eller kronisk PTSD, eller PTSD med visse personlighedsforandringer og som får deres sag behandlet efter særloven: 

”I særloven står eksplicit, at den gælder for veteraner med PTSD. Derfor har AES afvist mange sager med variationer af sygdommen. Også her forventer jeg, at de ny retningslinjer fra WHO giver anledning til at revurdere, om det kun er PTSD, der kan anerkendes efter særloven, ligesom AES bør ændre erhvervssygdomsfortegnelsen til gavn for ikke bare veteraner men alle borgere”, siger Åse Lindman.