michael lollesgaard

Hærchefen: Vi skal investere i soldaten

Hærens nye chef vil prioritere midlerne og investere i soldaten, så han får det, han har brug for. Hærchefen vil skabe rammerne for en bedre hverdag, undgå dumme historier, være i dialog med soldaterne, og han forlanger, at alle opfører sig ordentligt.

Og så håber han at være en tilstrækkelig hård nyser til at få det gennemført.
18. oktober 2019

Da Michael Lollesgaard den 1. september blev indsat som chef for Hærstaben, fandt medierne de store ord frem. En international kapacitet, top kvalificeret og en mand, der tør sige sin mening højt.

Selv kaldte Michael Lollesgaard udnævnelsen for kronen på værket i en lang militær karriere. Før udnævnelsen var han netop hjemvendt fra Yemen, hvor han var chef for FNs mission. Tidligere var han chef for Danmarks militære repræsentation ved NATO og EU i Bruxelles, og han har været chef for FN-missionen MINUSMA i Mali. Inden da kom han fra en stilling som chef for Danske Division.

Der er sket meget på de hjemlige breddegrader i de fem år, Michael Lollesgaard har været ude i verden, erkender han. Så selv om han kender mange af de mennesker, han skal stå i spidsen for og samarbejde med, så er der også nogle ting, han skal sætte sig ind i. Derfor bruger han meget af sin tid på at være ude blandt soldaterne.

Privilegeret tid

Michael Lollesgaard er blevet hærchef på et privilegeret tidspunkt, synes han:

”Jeg kommer i en meget privilegeret tid, fordi vi har et forsvars- forlig, som betyder, at der sker rigtig meget i disse år. Vi får flere folk, og vi får nyt materiel. Min opgave bliver at styre os fornuftigt igennem, så soldaterne stadig kan se sig selv i denne fase, hvor der er meget omstilling i systemet, og hvor vi samtidig med at have travlt får en masse nyt grej”.

For at få tingene til at hænge sammen, har han bedt om at få fremrykket nogle af de nyansættelser, der er besluttet i forsvarsforliget.

”I forliget var der lagt op til, at ansættelsen af flere folk foregik i en meget stejl kurve i slutningen af perioden. Jeg har bedt om at få en mere lineær opbygning, så vi får nogle folk ind lidt hurtigere. Så kommer det til at hænge bedre sammen, og vi får en mere glidende proces”, siger Michael Lollesgaard.

Undgå de dumme historier

Stemningen er god, når Michael Lollesgaard er ude på tjenestebesøg, men der er også udfordringer:

”Folk er meget engagerede og positive, men der er også udfordringer. Der kommer nyt grej ind, men vi har også stadig meget gammelt grej. Nogle steder kan det være svært at se det nye for det gamle, og det betyder noget for soldaterne. Vi skal sørge for, at ændringerne er synlige, så det bliver ved med at være attraktivt at være her”.

Michael Lollesgaard vil undgå det, han kalder ”dumme historier”.

”Hvorfor er der tyve mand, der mangler TYR? Hvorfor er der ikke skosværte på depotet? Det er noget, folk bliver irriteret over og ikke synes er godt nok. Det er det heller ikke. De ting må vi have kalibreret og få styr på”, siger han.

Invester i soldaten

For hærchefen er det et spørgsmål om at prioritere midlerne, så man sørger for, at soldaterne har det, de skal have, og derfor har han et tæt samarbejde med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI):

”Vi skal investere i soldaten. Han skal have sit sikkerhedsudstyr, han skal have sit undertøj, han skal have sine sokker. Det skal bare være i orden. Derfor har jeg også lovet, at alle de operative soldater i den stående reaktionsstyrke har TYR inden jul. Vi har fremskyndet bestillingerne, så vi kan få løst det problem”.

”Irritationsmomenterne findes også på etablissementsområdet. Hvorfor kan man for eksempel ikke få skiftet en pære? Vi kan vel godt sige, at vi ikke får det, vi havde håbet på, så jeg er glad for, at forsvarschefen i samarbejde med FES har det som et fokusområde”.

Fastholdelse

Diskussionen om fastholdelse har fyldt stadig mere de seneste år. Og det kommer den også til fremover, siger Michael Lollesgaard:

”Der er ingen tvivl om, at fastholdelse er vigtig, men vi må vide, hvad problemets kerne er, før vi kan løse det. Jeg er ikke sikker på, at jeg har klare svar. Her er dialogen vigtig, vi skal ud og høre, hvad soldaterne siger”.

”Vi vil holde et seminar om fastholdelse, hvor vi inviterer repræsentanter for alle de forskellige grupper ind til en dialog for at kvalificere, hvad der skal til. Og så må vi finde ud af, hvilke håndtag, der skal drejes på. Jeg er med på hvad som helst, hvis det tjener et fastholdelsesformål. Et af de håndtag kunne være den erhvervsuddannelse, HKKF har foreslået. Hvis vi kan bevise, at det vil have en effekt, og det er det, folk vil have, så er jeg med på det”.

Travlhed

Hærchefen er ikke i tvivl om, at travlhed er et af emnerne på dagsordenen, når der diskuteres fastholdelse.

”Et af fokusområderne bliver at få en work-life-balance. Vi skal sikre os, at det aktivitetspres, vi har på vores enheder, er i overensstemmelse med, hvad man kan holde til i længden. Der har vi et skisma, for vores unge soldater vil nok udfordres mere og oftere end vores soldater, der har familie. Der skal vi have fundet en balance, så vi hele tiden udfordrer dem, der gerne vil udfordres og ikke presser dem, der har en familie at tage hensyn til”.

”De unge vil gerne have spændende øvelser, men for dem, der har været otte gange i Oksbøl, er de øvelser måske ikke så interessante. Her skal vi også finde balancen. Vi skal krydre med udlandsøvelser med simulation og så selvfølgelig også øvelser med god simulation i vores garnison. Vi skal prøve at gøre det attraktivt. Og så tror jeg, at udsendelser er attraktive specielt for vores unge folk”.

Ordentlighed

Et af de ord, Michael Lollesgaard oftest bruger i den time, interviewet varer, er ’ordentlig’, og der er ingen tvivl om, at det er en grundværdi for ham:

”Vi skal opføre os ordentligt, vi skal tale ordentligt til hinanden, vi skal planlægge ordentligt, vi skal behandle vores folk ordentligt. Det er et grundvilkår for at være leder. Jeg vil simpelthen ikke acceptere nedladende tale. Det er helt i orden at råbe ’Kom nu’ og ’Hurtigere’ og så videre, men vi skal behandle hinanden ordentligt”.

”Jeg er meget opmærksom på, at den almindelige daglige ledelse skal være god. Folk gider ikke at være i et system, hvor de ikke bliver behandlet ordentligt. Det er også et af fastholdelsestiltagene – god ledelse, god måde at behandle sine medarbejdere på”.

”Det gælder også i forhold til krænkende adfærd. Jeg har sagt klart til mine chefer, at det altid skal være et punkt på dagsordenen, når de mødes. Måske tager det to minutter, men det skal være der. Vi har ikke plads til folk, der krænker andre. Jeg vil gerne sende et klart signal om, at det er uønsket adfærd i hæren, og vi vil gå så langt, som vi kan, for at det har konsekvenser”.

En bedre hverdag

Og hvordan kan soldaterne så mærke, at de har fået en ny chef?

Michael Lollesgaard håber, at han har tilstrækkelig handlekraft til at give soldaterne en bedre hverdag:

”Jeg vil kæmpe alt, hvad jeg kan, for at soldaterne får de bedst mulige vilkår. Men soldaterne skal også vide, at det vigtige er deres kompagni, deres bataljon, deres kæmpende enhed. Det er det, de relaterer sig til, så nogen vil nok slet ikke opdage, at der er skiftet ud i toppen. Men de skal vide, at jeg følger meget med i, hvad der sker derude, jeg vil være så tæt på dem som muligt, og jeg vil gå ud på øvelser og snakke med dem. Jeg vil prøve at fornemme, hvad der foregår, og så vil jeg prøve på mit eget niveau at få skabt de bedst mulige forhold. Men der, hvor de er til daglig i deres kompagni og i deres bataljon, det er der, vi skal skabe betingelserne for, at de får al den kærlighed og alle de gode oplevelser, som de kan få”.

”Jeg håber, jeg kan ændre lidt på deres hverdag og få skabt nogle bedre rammer. Det, jeg siger, er ikke rocket science. Jeg må bare stole på, at jeg er en tilstrækkelig hård nyser til at få det gennemført”.