ok løntjek

Har du været ansat i en EMEK-stilling på en uddannelsesaftale?

Hvis du har, skal du nok kontrollere, om du har fået den rigtige løn.
22. juni 2020

HKKF har netop hjulpet et medlem, der skal have efterbetalt ca. 70.000 kr., efter at han i 27 måneder har været forkert lønindplaceret.

Han er uddannet elektriker, og for to år siden blev han ansat i en elektronikmekanikerstilling på en uddannelsesaftale. Men selv om han således blev ansat i en faglært stilling, blev han ikke lønindplaceret som faglært. Det skulle han selvfølgelig have været, og da differencen mellem ufaglært løn og faglært løn er godt 2.400 kr. om måneden, får han nu efterbetalt i alt ca. 70.000 kr. for de 27 måneder, han har været forkert indplaceret.

Det pågældende medlem blev ansat i forbindelse med, at forsvaret i 2017/2018 iværksatte en særlig indsats for at rekruttere fagligt personel, særligt målrettet elektrikere, der med en opkvalificering kan bestride job i forsvaret som elektronikmekanikere.

Hvis du er en af dem, bør du tjekke dine gamle lønsedler for at finde ud af, om du har været korrekt indplaceret på faglært løn. Hvis du ikke har det, eller hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte HKKFs faglige konsulent Michael Jensen, tlf. 33 43 21 66, mail mj@hkkf.dk.

Og husk, at du efter udløbet af din uddannelsesaftale altid skal sørge for at blive kompetencevurderet, så du kan opnå det centralt aftalte faglige kvalifikationstillæg til elektro- og elektronikmekaniker, motormekaniker, våbenmekaniker og forsyningsekspedienter på 4.219 kr. om måneden.