Historie

I dag er HKKF fagforening for alle hærens konstabler og korporaler samt værnepligtige. Her kan du læse vores historie.

HKKF blev dannet i 1959. Året efter erstattede Konstabelordningen for mænd den hidtidige ordning med math’er. I 1962 fik kvinderne på papiret mulighed for at tegne kontrakt, men dette blev først gennemført i praksis i begyndelsen af 1970’erne. I dag er HKKF fagforening alle hærens konstabler og korporaler samt værnepligtige.

HKKF var i en årrække tilsluttet Centralforeningen for Stampersonel (CS), men valgte i 1984 at stå alene. To år før blev der tegnet medlemskab hos Landsorganisationen i Danmark (LO).

HKKF fik selvstændig aftale- og forhandlingsret i 1987. Løn- og ansættelsesvilkår bliver således fastsat ved overenskomst mellem forbundet og Forsvarsministeriet. Forhandlingsretten giver ret til valg af tillidsrepræsentanter og stedfortrædere samt fællestillidsrepræsentanter lokalt på tjenestestederne. I alt har forbundet omkring 30 lokale klubber.

I 1990 oprettede HKKF sin egen a-kasse som en landsdækkende afdeling. Men på grund af det relativt lave medlemstal fungerer HKKF i dag som en afdeling under 3Fs a-kasse.

HKKF har foruden sit engagement i den øvrige fagbevægelse et tæt samarbejde med de personelorganisationer, der repræsenterer andre ansatte i forsvaret og Værnepligtsrådet.

Forbundet lægger desuden mange kræfter i internationale organisationer. Dette arbejde foregår hovedsageligt i den europæiske organisation af militære faglige foreninger, Euromil.

Den 5. september 2009 fyldte Hærens Konstabel- og Korporalforening 50 år. I anledning af jubilæet skrev historikeren Søren Federspiel bogen: ”De professionelle soldater og deres fagforening HKKF 1959–2009".Her kan du se nogle af billederne, som viser lidt af HKKFs 50-årige historie.

historie mather

Klasseundervisning af mather, hold M72 i 1958. Foto: Privateje

historie cypern

Dansk FN-soldat på post på Cypern, 1964 med Garandgevær påsat bajonet og telefonforbindelse til omverdenen. Danmark bidrog til Cypern-missionen med knap 23.000 soldater fra 1964-1992. Foto: HKKF

historie kvinder

Med forsvarsforliget i 1973 dukkede de første kvinder op på kasernerne som frivillige soldater.Foto: Henrik Nielsen

historie balkan kampvogn

Danske styrker blev indsat på Balkan i 1992, og i 1993 kom forstærkningen i form af Leopard-kampvogne, som ses på billedet.Danskerne kom under skarp beskydning under konflikten og blev vidner til den voldsomme borgerkrig – oplevelser der satte sig psykiske spor og satte et nyt fokus på soldaternes reaktioner efter at have være udsendt i krig. I dag er HKKFs medlemmer fortsat engageret i fredsbevarende arbejde i Kosovo.Foto: Privateje

historie dib

Fra indvielsesceremonien for Dansk International Brigade (DIB’en) i 1994. Sigtet med DIB’en var, at Danmark kunne holde 1.500 mand ude i internationale opgaver, og det var således første skridt på vej til et professionelt forsvar med fokuspå internationale opgaver. Til venstre ses HKKFs senere formand, Flemming Vinther. Foto: Hans Strømsvik

historie irak cimic

Fra 2003 til 2007 deltog 5.000 danske soldater i den 2. Irak-krig. HKKF var imod dansk deltagelse, fordi der kun var et smalt flertal bag beslutningen i folketinget: V, K og DF. På billedet ses HKKFs senere næstformand, overkonstabel af 1. grad Michael T. Jensen på CIMIC-opgave i Irak i 2005. Foto: Privateje

historie afghanistan soldat

Danske soldater deltager i nogle af de hårdeste kampe i Afghanistan.Indsatsen fra HKKFs medlemmer skaber respekt og stolthed både hjemme og ude.Foto: Morten Fredslund

historie svend erik larsen

Kongressen i 2004 blev den sidste for Svend Erik Larsen, der overlod formandskabet til Flemming Vinther. Her takker næstformand Vagn Jensen den afgående formand for 38 års indsats for HKKF, heraf 32 år som formand. Foto: Birgitte Rødkær

historie flemming vinther

Sammen med formændene fra HOD og CS besøgte HKKFs formand, Flemming Vinther alle større danske lejre i den sydlige del af Afghanistan i januar 2009. Her får han sig et view ud over  den Grønne Zone fra vagttårnet i FOB Price. Foto: Morten Fredslund

 

Fakta

Da HKKF fyldte 50 år i 2009, skrev historien Søren Federsbil bogen "De professionelle soldater og deres fagforening, HKKF".

Så længe lager haves, kan interesserede medlemmer få et gratis eksemplar. Ring 33 93 65 22 eller skriv til hkkf@hkkf.dk. Husk at oplyse dit medlemsnummer og adresse, hvortil bogen skal sendes.