Christiansborg

HKKF advarer imod at gøre ISS-sag til endnu en politisk kampplads

For nyligt kom det frem, at ISS ønsker at købe sig fri af sine driftsopgaver for forsvaret to år før tid. Hos HKKF opfordrer man til, at de involverede parter holder tungen lige i munden, så regningen for flere års misdrift ikke ender hos soldaterne.
29. november 2020

Af Emil Arenholt Mosekjær

Kritikken har de seneste måneder haglet ned over ISS Facility Services, der siden 2017 har stået for driften af forsvarets tjenestesteder. Dårlig kantinemad, utilstrækkelig rengøring, og manglende vedligehold af bygninger er noget af det, som soldaterne i stor stil har klaget over og delt på de sociale medier.

Det er ikke nogen hemmelighed, at også ISS er utilfredse med tingenes tilstand. Simon Kaiser, senior vice president ved ISS, har da også indrømmet over for netmediet Olfi, at både forsvaret og ISS fejlede ved aftalens tilblivelse, da ingen af parterne havde gjort deres forarbejde ordentligt og afstemt forventningerne.

Selvom ISS sidder på den tre mia. kroner dyre kontrakt med forsvaret indtil 2024, kom det frem under et samråd med forsvarsminister Trine Bramsen (S) i fredags, at firmaet har tilbudt 50 mio. kroner for at komme ud af kontrakten allerede i 2021. Men selvom ministeren under samrådet ikke direkte kommenterede dette tilbud, så påpegede hun dog, at en større offentlig kontrakt som denne ikke bare kan opløses uden videre.

"Det her er hardcore jura, og bagved det ligger en milliardkontrakt. I forsvaret går en stor del af budgettet til soldaternes løn og indkøb af udstyr. Så hvis der ikke er styr på juraen, er det forsvaret, og dermed også de ansatte, som vi skal tage pengene fra," sagde Trine Bramsen.

En bombe under økonomien
Hendes sidste pointe er man også opmærksom på hos HKKF. Her er forbundssekretær Michael Høy Nedergaard bestemt ikke overrasket over, at udliciteringsaftalen med ISS har ført til en ringere service på tjenestestederne. Og selvom han ikke nyder at skulle sige 'hvad sagde vi så', ligger sætningen alligevel på tungespidsen:

"I HKKF har vi fra start advaret om, at en udlicitering ville føre til de uacceptable forhold, som forsvaret lider under i øjeblikket. Dengang ønskede man bare ikke at lytte til os. Men det er positivt, hvis der nu kommer et reelt forsøg på at rette skuden op" siger Michael Høy Nedergaard.

Som han ser det, er der to handlemuligheder, hvis man ønsker at gøre det: Den ene er, at forsvarsministeren og kammeradvokaten tvinger ISS til at rette ind og levere det, som de kontraktbundet til. Den ser forbundssekretæren dog ikke som realistisk. Den anden mulighed er, at servicedriften 'in-houses', så forsvaret overtaget igen overtager servicedriften, ligesom før 2017.

Og her vender vi tilbage til forsvarsministerens pointe om, at regningen ikke må ende ude hos soldaterne. En bekymring, som Michael Høy Nedergaard deler - især hvis kasernedriften hjemtages til forsvaret:

"Det manglende vedligehold af forsvarets bygninger kan meget vel være en tikkende bombe under økonomien. Eksempelvis har mange af de tekniske installationer ikke fået deres lovpligtige eftersyn, og luftanlæg har ikke fået skiftet filtre, hvilket gør dem ineffektive og potentielt sundhedsskadelige. Når ting får lov til at forfalde, er de dyrere at rette op på det, end hvis de bare var blevet vedligeholdt ordentligt til at starte med," siger Michael Høy Nedergaard og fortsætter: 

"Dette efterslæb gør, at en hjemtagelse af servicedriften ville komme med en potentielt meget stor ekstraregning påhæftet. Og hvis ikke politikerne ønsker, at den skal ende ude hos soldaterne, så bliver de nødt til at tilføre området ekstra resurser," siger Michael Høy Nedergaard.

Han understreger, at HKKF selvfølgelig gerne går i dialog og samarbejde med forsvarsledelsen og politikerne om at finde den bedste løsning.

Der må ikke gå politik i den
Fredagens samråd med forsvarsministeren var indkaldt af de Konservatives forsvarsordfører, Niels Flemming Hansen. Det var ham, der under samrådet hev oplysningerne frem om, at ISS har tilbudt at købe sig fri af kontrakten med forsvaret. Et tilbud, som han kritiserede Forsvarsministeriet for ikke at have reageret hurtigt nok på.

Forsvarsministeren afviste kritikken med henvisning til, at de juridiske og økonomiske hensyn er for komplekse til, at tingene kan ske fra den ene dag til den anden. Det forhindrede dog ikke den konservative forsvarsordfører i at indkalde Trine Bramsen til endnu et samråd i sagen.

"Det skal blandt andet handle om, hvorfor man ikke har reageret på tilbuddet fra ISS, så vores soldater kan få ordentlige forhold, sagde Niels Flemming Hansen.

Hos HKKF har formand Tom Block dog en klar opfordring til politikerne: sæt jer ned og find frem til en løsning i stedet for at bruge forsvaret som endnu en politisk kampplads.

”Jeg har bemærket, at flere forsvarsordfører, og medlemmer af forsvarsudvalget, er begyndt at vise en interesse for problemerne forbundet med ISS-kontrakten. Og det er fint. Med lad nu være med at gøre forsvarets ansatte til brikker i en omgang politisk drilleri, for det er ikke det, der er brug for. Der er brug for handling," siger Tom Block og tilføjer:

"Hvis I virkelig ønsker at hjemtage kasernedriften og skabe forbedringer for forsvarets ansatte, kan I regne med fuld opbakning herfra. Men så forventer vi også, at I medbringer den ekstra pose med penge, som I trak ud af området ved udliciteringen i 2017. Ellers er det jo bare tom snak, der vil koste stillinger blandt forsvarets ansatte."

Læs også:

Fakta

Kontrakten med ISS

  • Udliciteringen blev iværksat i 2016 under daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).
  • Ifølge beskrivelsen skulle udliciteringen "[...] optimere facility managementindkøbet og derigennem løbende reducere de samlede omkostninger, uden at kvalitetsniveauet forringes."
  • I november 2017 kunne ISS skrive under på kontrakten, der frem til 2024 gør dem ansvarlige for driften på over 500 af forsvarets etablissementer landet over. 
  • Deres ansvar fordeler sig på ni serviceområder: rengøring, rorplejning, arealpleje af bygninger og belægninger, affaldshåndtering, tekniske installationer, intern service, skyde- og øvelsesområder samt brandberedskab.
  • Med en samlet værdi på tre mia. kroner var det Danmarks hidtil største offentlige facility management aftale.

Kilde: Forsvarets Ejendomsstyrelse