FU november 2018

HKKF får ny næstformand og ny forbundssekretær

HKKFs repræsentantskab valgte i går Kurt Brantner til ny næstformand og Michael Høy Nedergaard til ny forbundssekretær. Begge blev enstemmigt valgt uden modkandidater.
15. november 2018

Baggrunden for at der skulle konstitueres et nyt forretningsudvalg var, at Michael T. Jensen den 17. oktober aftrådte som næstformand og i stedet blev ansat som faglig konsulent i HKKF. Det skete primært for at styrke aftale- og forhandlingsområdet i HKKF, men også sekretariatet generelt.

Det nye forretningsudvalg vil nu konstituere sig og konkret fordele opgaverne mellem sig.

Forretningsudvalget består nu af:

  • Formand Flemming Vinther
  • Næstformand Kurt Brantner, der siden 2012 har været forbundssekretær og før da sad i forbundsbestyrelsen samt var tillidsrepræsentant ved Telegrafregimentet
  • Forbundssekretær Michael Høy Nedergaard, der har siddet i forbundsbestyrelsen siden 2012 samt været fællestillidsrepræsentant ved Livgarden