HKKF fonde

HKKF Fonde søger ny samarbejdspartner

HKKF Fonde og Nordea er blevet enige om at opsige samarbejdet om administration af minipension og bonus for HKKF’s medlemmer på K35 kontrakt samt tillægspension for medlemmer på langtidskontrakt. Skiftet handler alene om administration og vil således ikke påvirke indholdet af medlemmernes pensionsaftalen, der er en del af HKKF overenskomst.
28. juni 2019

HKKF Fonde er i dialog med tre pensionsselskaber om et samarbejde. Ved valget af ny samarbejdspartner lægger fondene særlig vægt på rådgivning og servicering af fondens medlemmer. 

 

HKKF Fonde forventer at kunne orientere om et kommende nyt samarbejde i løbet af efteråret 2019, ligesom der også vil være en nærmere orientering herom på HKKF- repræsentantskabsmøde senere på året.