folkemøde 2018

HKKF på folkemødet

Også i år deltager HKKFs bestyrelse i folkemødet. Formand Flemming Vinther og næstformand Kurt Brantner deltager i paneldebatter. Se her, hvor du kan møde HKKF på folkemødet
12. juni 2019

Er arbejdsmiljø også for soldater?

For soldater er stolthed og loyalitet kerneværdier. Alle vil løse opgaven, og ingen vil være den, der siger fra. Det er et plus på kamppladsen, men et minus når det gælder arbejdsmiljø og sikkerhed. For hvem har ansvaret for soldaternes arbejdsmiljø? Og hvordan sikrer vi, at vi passer på vores soldater – og hinanden – hvor vi kan?

HKKFs næstformand Kurt Brantner debatterer med blandt andre Carl Henning G. Johnsen, konsulent i HOD, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, og Hærkommandoens arbejdsmiljøinspektør Klaus Skindhøj.

Tid: Fredag 14. juni kl. 11.00-11.45

Sted: H11, Hjemmeværnets skib MHV903 HJORTØ

Arrangør: HKKF -Soldaternes Fagforening og HOD - Officerernes Fagforening

 

Soldater i gaderne

Tidligere var praksis, at forsvarets støtte til politiet kun blev givet i særlige tilfælde og inden for meget præcist afgrænsede rammer. Men siden september 2017 har soldater været indsat i Operation Gefion ved grænsen og i hovedstaden. Hvorfor og hvordan skal vi have soldater i gaderne? 

HKKFs formand Flemming Vinther debatterer med blandt andre formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt og Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup.

Tid: Fredag 14. juni kl. 10.30-11.30

Sted: A3, Danchells Anlæg

Arrangør: Forsvarsakademiet

 

Hvem tager over, når psykiatrien slipper?

Nogle veteraner vender hjem fra en udsendelse med svære psykiske skader. Efter endt behandling i psykiatrien risikerer de at ende i et tomrum, som ofte fører til tilbagefald og dårlig livskvalitet. Det samme gælder andre psykiske patienter. Men sådan behøver det ikke være. 

HKKFs formand Flemming Vinther debatterer med blandt andre Ann-Christina Salquist, Projektejer, Udsendt af Danmark.

Tid: Fredag 14. juni kl. 14.00-14.45

Sted: H11, Hjemmeværnets skib MHV903 HJORTØ

Arrangør: HKKF -Soldaternes Fagforening og Soldaterlegatet

 

Køn i kamp

Dansk forsvar har på den ene side en prisbelønnet mangfoldighedspolitik, men selv om forsvaret i 2011 modtog MIA prisen for politikken, så er antallet af kvinder i forsvaret ikke øget nævneværdigt siden. Der er i dag under 8% militært ansatte kvinder i forsvaret.

HKKFs formand Flemming Vinther debatterer med blandt andre HODs formand Niels Tønning og forkvinde for Kvindelige Veteraner Sara la Cour.

Tid: Torsdag 13. juni kl. 18.00-19.00

Sted: H11, Hjemmeværnets skib MHV903 HJORTØ.

Arrangør: Forsvarsakademiet