HKKF: Pas på ytringsfriheden

Forsvarsministeren vil have retningslinjer for, hvornår soldater udtaler sig som privatperson og på vegne af forsvaret og foreslår, at soldater ikke ytrer sig privat i uniform. HKKF advarer mod firkantede regler.
24. juni 2016

”Når politikerne udsender danske soldater, er det blandt andet for at kæmpe for ytringsfriheden herhjemme og ude i verden, og for HKKF er det helt afgørende, at ytringsfriheden selvfølgelig også gælder for de soldater, som kæmper i forreste frontlinje”.

Det fastslår HKKFs formand Flemming Vinther efter et samråd i forsvarsudvalget den 23. juni igen har sat ytringsfriheden i forsvaret på dagsordenen.  

På egene eller forsvarets vegne?

Samrådet var indkaldt af Rene Gade fra Alternativet, der bl.a. spurgte om forsvarsministerens holdning til sagen om Per Hinrichsen, som blev kaldt til samtale med forsvarsledelsen efter at have udtalt sig til medierne. Som svar sagde forsvarsministeren blandt andet:

”Efter forsvarsministeriets opfattelse handler den konkrete sag ikke om ytringsfrihed, men om udtalelser på myndighedens vegne”. Og han uddybede:

”Jeg erkender, at der kan opstå misforståelser om, hvornår man udtaler sig på egne vegne og har en udstrakt ytringsfrihed, og hvornår man udtaler sig på myndighedens vegne. Derfor vil jeg bede forsvarets ledelse om at fastsætte retningslinjer i overensstemmelse med mine forventninger, og efterfølgende kommunikere dem til de ansatte”.

Af med uniformen?

Ministeren forklarede, at hans forventning er, at soldater kun udtaler sig på forsvarets vegne, når de er i uniform:

”Vi gør tingene noget enklere, hvis man gør det klart, at udtaler man sig på egne vegne; ja så har man ikke uniform på. For en uniform repræsenterer jo også andet end sig selv - det er hele ideen med en uniform. Derfor håber jeg at det initiativ, jeg her ligger op til vil være med til skabe klarhed".

Dog nævnte Peter Christensen, at der er undtagelser såsom ”udsendte soldater, som altid bærer deres uniform” og ansatte, der ”opsøges af pressen på arbejdet for at kommentere nogle udtalelser, som den pågældende har fremsat som privatperson, og vedkommende da har uniform på”.

Ved sådanne undtagelser kan uniformerede soldater også udtale sig, fastslog ministeren:

”I givet fald har den ansatte en pligt til på anden vis at gøre det klart, at ytringen fremsættes som privatperson. Det vil i alle tilfælde blive afgjort konkret om en udtalelse er fremsat som privatperson eller myndighedens vegne”.

HKKF: Gode intentioner – firkantede forventninger

Flemming Vinther kvitterer for, at forsvarsministeren forsøger at skabe klarhed om skillelinjen mellem ytringsfrihed og at udtale sig på forsvarets vegne. Men han mener ikke, at man kan trække en klar skillelinje ved, om en soldat har uniform på eller ej:


”Umiddelbart lyder det pragmatisk at sætte skillelinjen ved, om man har uniform på, men virkeligheden er mere kompleks end som så, og jeg tror, det bliver meget svært at forvalte.

Samtidig tror jeg, at det er en styrke, når soldater udtaler sig med uniform, fordi det viser, at forsvaret har plads til forskellige holdninger, og den enkelte soldat kan udtale sig med meget stor troværdighed om sine personlige erfaringer.”

Flemming Vinther understreger, at HKKF gerne deltager i arbejdet med at lave retningslinjer og understreger, at det ikke er alt, der skal kommunikeres. For eksempel er der vel ikke en eneste soldat, der stiller spørgsmål ved, om man må fortælle om konkrete kommende operationer.

Men lige så selvfølgelig er det for HKKF-formanden, at en soldat i uniform på Flagdagen svarer på spørgsmål uden først at få tilladelse fra chefen, eller at HKKFs medlemmer kan optræde i Fagligt Forsvar i deres arbejdstøj; uniformen.

”Frem for firkantede regler vil vi fortsat anbefale soldater - og alle andre i øvrigt - at gøre opmærksom på, om de udtaler sig som privatperson, som repræsentant for forsvaret eller måske som tillidsrepræsentant i HKKF, og det gælder særligt, når de har uniform på”, slutter Flemming Vinther.