HKKF ser mulighed i ny Logistiktjeneste

Beslutning om ny Logistiktjeneste træffes i efteråret. Læs mere om status og HKKFs holdning her.
14. juni 2018

”De planer, HKKF har set for en eventuel ny Logistiktjeneste, tager højde for, at den operative struktur ikke bliver negativt påvirket. Vi har haft mulighed for at komme med input og her har det været afgørende for HKKF, at 1. ECH ikke flyttes til en ny Logistiktjeneste. Planerne viser også, at en Logistiktjeneste vil kunne sikre og udvikle konstabelstillinger i logistik- og vedligeholdelsestjenesten. Derfor er HKKF positivt indstillet overfor oprettelsen af en ny Logistiktjeneste.”

Sådan siger HKKFs forbundssekretær Kurt Brantner, efter flere medlemmer har spurgt om status på oprettelse af en ny Logistiktjeneste og HKKFs holdning hertil. Spørgsmålene kommer især efter, vores kolleger fra CS har meddelt, at de er modstander af en ny Logistiktjeneste.

Status først:

Når forsvaret undersøger muligheden for oprettelse af en Logistiktjeneste, skyldes det blandt andet forsvarsforliget. Her vedtog politikerne en række anbefalinger fra budgetanalyserne – blandt andet en række besparelser på logistik og vedligeholdelsesområdet.

Forsvarets ledelse har endnu ikke besluttet, om man ønsker at etablere en ny Logistiktjeneste. Den beslutning træffes først til efteråret. Og selv hvis forsvarets ledelse beslutter at anbefale at oprette en Logistiktjeneste, skal beslutningen først forbi forligskredsen på Christiansborg, da den ikke er en del af forsvarsforliget.

Derfor er HKKF positiv

Generelt er HKKF positiv overfor tanken om en værnsfælles Logistiktjeneste, fortæller forbundssekretær Kurt Brantner:

”Beslutningen om at der skal spares, er alene truffet af politikerne. HKKF er positiv overfor en Logistiktjeneste, fordi vi vurderer, at det kan være en fordel for forsvaret og for de kolleger, der er i logistik- og vedligeholdelsesstrukturen i dag og for dem, der kommer i en eventuel ny struktur. Kan man samtidig spare nogle penge, som kan bruges andre steder i forsvaret, er det selvfølgelig også en fordel”.

Kurt Brantner forklarer, at fordelene kan opnås ved at samle forskellige opgaver i en samlet tjeneste:

”Ved at samle opgaverne og planlægningen af dem i en Logistiktjeneste bliver forsvaret mere robust i forhold til de operative opgaver, og forsvaret kan selv løse driftsopgaverne hurtigere end i dag. Derudover forventer vi, at en kommende Logistiktjeneste vil give et kompetenceløft til den enkelte, idet den enkelte vil få større opgaver i det daglige. Gøres det på den rigtige måde, vurderer HKKF derfor at en værnsfælles Logistiktjeneste både kan sikre konstabelstillinger og operativ kapacitet”.

Intet afgjort endnu

Kurt Brantner understreger, at intet er afgjort endnu – og at han heller ikke har set den endelige model for, hvordan en eventuel Logistiktjeneste kan se ud:

”Vi kender endnu ikke den endelige business case, ligesom vi ikke ved, hvad indstillingen fra forsvarets ledelse vil blive, eller hvad politikerne i sidste ende beslutter. Men vi ved, at der er udfordringer ved den nuværende vedligeholdelsesstruktur, og at der skal findes besparelser på området i forhold til de budgetanalyser, politikerne har besluttet. Og her er en Logistiktjeneste det bedste bud på en løsning, jeg har set hidtil”.

Hvad nu?

Beslutningen om at etablere en Logistiktjeneste er i første omgang forsvarets ledelses og i sidste ende politikernes. HKKF og de øvrige faglige organisationer har haft mulighed for at komme med input undervejs i processen. Her har HKKF samarbejdet tæt med vores tillidsrepræsentanter fra bl.a. 3. VEDLBTN og TRR.

HKKF vil også få mulighed for at komme med input før forsvarets ledelse træffer deres beslutning efter sommerferien.

Når vi kender beslutningen og detaljerne i en eventuelt kommende logistiktjeneste, kan du selvfølgelig læser mere her og i Fagligt Forsvar.