HKKF: Sikkert og nødvendigt at gennemføre øvelse ‘Brave Lion’

Deltagelse i øvelsen ’Brave Lion’ skaber bekymring blandt HKKF’s medlemmer.
24. september 2020

Øvelsen ‘Brave Lion’ står for døren, og det har skabt bekymring blandt flere medlemmer om risikoen for smitte med covid-19. Det er hærens beslutning og dermed også ansvar, at øvelsen bliver gennemført for tiden, og i HKKF er man ligesom mange soldater bekymret for smitterisiko i forbindelse med øvelsen, fortæller fungerende formand Kurt Brantner.

Men, understreger han, argumenterne for at gennemføre øvelsen på trods af corona, er til stede.

“Corona har påvirket soldaternes uddannelse siden marts i år, hvilket kan svække evnen til at agere i en skarp situation. Det udløser en helt anden risiko for soldaterne, som kan have langt alvorligere konsekvenser end corona,” siger Kurt Brantner og fortsætter: 

“Når det så er sagt, kan selv en øvelse af denne art og størrelse sagtens indeholde forholdsregler, der gør det muligt at afholde øvelsen sikkert trods covid-19 pandemien”. 

Forholdsregler
HKKF har sikret sig, at 1. Brigade har taget adskillige forholdsregler for at undgå smitte under øvelsen, noterer han. Her kan bl.a. nævnes, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger vil blive fulgt i det omfang, det overhovedet er muligt, og at Sanitets Kommandoens direktiver om hygiejne og afstand bliver overholdt. Også mundbind skal anvendes, når soldaterne er nødt til at være tættere på hinanden end én meter, fortæller formanden.

“HKKF har desuden en klar forventning om, at almindelig sund fornuft vægter højere end både befalinger og lysten til at agere, som man ville under normale omstændighederne. Det vil sige, at soldaternes konkrete bekymringer til enhver tid skal tages seriøst og forsøgt løst ved at tage aktion på eventuelle uhensigtsmæssigheder i forbindelse med smitterisiko,” siger Kurt Brantner.

Krav til ledelsen
Det stiller selvfølgelig store krav til ledelsen, som om nødvendigt må gå på kompromis med en traditionel måde at gennemføre en øvelse på. For eksempel er det at anlægge ansigtssløring måske ikke nødvendigt i alle tilfælde og kan dermed reduceres til de scenarier, hvor det er absolut nødvendigt. “Hygiejnen spiller en vigtig og stor rolle i bekæmpelsen af corona. Det er klart, at risikoen for smitte ved en så stor øvelse altid vil være til stede, men med ovennævnte forebyggelse og forståelse, har hæren taget alle de forbehold, man kan i en sådan situation,” siger Kurt Brantner.

HKKF ønsker alle soldater en god og sikker øvelse.