sampension

HKKF skifter fra Velliv til Sampension

Fra 1. januar 2019 har alle, der er ansat på langtidskontrakt under HKKFs overenskomst, fået nyt pensionsselskab. Det er Sampension, der overtager administrationen af pensionsordningerne fra Velliv (tidligere Nordea Liv og Pension).
04. januar 2019

HKKFs bestyrelse har valgt at skifte pensionsselskab, fordi de samlede omkostninger til investering, administration og forsikring bliver væsentligt lavere. Da Sampension samtidig har været gode til at investere, er vurderingen, at du kan se frem til at få mere ud af dine indbetalinger til pension. Endelig prioriterer Sampension rådgivning og information højt.

Du behøver ikke gøre noget nu. Din pensionsordning fortsætter uændret med de dækninger og vilkår, som du har i dag. I midten af februar sender Sampension en velkomstpakke til dig med link til dine private pensionssider, hvor du kan se alt om din nye pensionsordning, få rådgivning og ændre dine dækninger. Dette fremgår også af det brev, Sampension har sendt ud til alle berørte medlemmer.

Rent teknisk sker skiftet på den måde, at dine pensionsindbetalinger fra 1. januar 2019 bliver indbetalt til din nye pensionsopsparing i Sampension. Den pension, der er blevet indbetalt til Velliv/Nordea Liv og Pension indtil 31. december 2018, bliver ikke automatisk flyttet over, men bliver stående i Velliv. Du skal selv gøre noget, for at få flyttet din ordning i Velliv over i Sampension. Du får information om, hvad du skal gøre, i midten af ferbruar. Indtil da behøver du ikke at foretage dig noget.

Du behøver derfor ikke at blive bekymret, når Velliv i et brev til dig skriver, at din pensionsordning er opsagt. Det er ikke pensionsordningen, der er opsagt. Den fortsætter som hidtil. Det er alene samarbejdsaftalen med Velliv, der er opsagt og erstattet af en samarbejdsaftale med Sampension.

Du kan læse meget mere om den nye ordning på sampension.dk/hkkf. Du er også velkommen til at kontakte HKKFs økonomichef Helle Vestergaard Motsi på telefon 33 43 21 75 eller hvm@hkkf.dk, hvis du har spørgsmål til skiftet af pensionsselskab.