Kronik

HKKF til minister: Vi er klar til at samarbejde om at nå de fine visioner

I en kronik fremlægger forsvarsminister Trine Bramsen sine visioner for et endnu stærkere forsvar. Her skriver hun blandt andet, at hun vil fokusere på medarbejderne, implementering af forliget, veteraner og sikring af brede mandater til internationale engagementer. 
19. august 2019

HKKFs formand Flemming Vinther kvitterer for, at ministeren lægger sin vision og sine mærkesager frem:


”Jeg synes, at forsvarsministeren rammer plet med flere af de områder, der er brug for fokus på. Nu bliver den svære opgave at sætte handling bag visionerne. Her er HKKF klar til både at samarbejde og komme med konkrete forslag. Vi har allerede haft første møde, og jeg ser frem til fortsatte drøftelser”.

Han hæfter sig især ved, at Trine Bramsen fremhæver selve implementeringen af forliget i sin kronik.

”Udenfor forsvaret og på Christiansborg kan der godt være en tendens til at glemme, at der altså går nogle år, før forsvarsforliget er implementeret. De penge og de nye kollegaer, som forliget indeholder, kommer jo ikke ”dag et”. Der går nogle år, og derfor oplever mange stadig et stor pres i hverdagen, selv om vi nærmer os to-års dagen for indgåelse af forliget. Det er vigtigt, at ministeren er opmærksom på den situation”.

Om medarbejderne skriver Trine Bramsen: 

”Forsvaret har et særligt ansvar for sine medarbejdere. Man skal som medarbejder føle sig værdsat og have mulighed for at udvikle sig. At være ansat i Forsvaret skal åbne for muligheder - også for dem, der en dag lægger uniformen for at prøve kræfter med det civile arbejdsmarked… Samtidig skal Forsvaret bidrage bredt til samfundet - ikke mindst ved at være med til at afhjælpe manglen på lærlingepladser”.

Til det siger Flemming Vinther:

”Jeg er glad for at ministeren har fokus på medarbejderne og muligheden for udvikling, også når tiden i forsvaret slutter. Her glæder jeg mig især til at samarbejde med ministeren om at få en uddannelse for konstabler på erhvervsuddannelsesniveau”, siger han og fortsætter:

”I forhold til at afhjælpe manglen på lærlingepladser, kan jeg kun bakke ministeren op. Dog vil jeg minde om, at man i dag har fjernet muligheden for militære lærlinge. Den ordning bør genindføres, så kolleger der allerede er dygtige soldater kan bygge ovenpå med en faglært uddannelse fx som mekaniker, og forsvaret samtidig kan få glæde af både de militære og de faglærte kompetencer”.

Ønsket om at genindføre ordningen med militære lærlinge ligger naturligt i forlængelse af den liste over emner Flemming Vinther vil drøfte med forsvarsministeren. Listen offentliggjorde han, da Trine Bramsen blev udnævnt til ny forsvarsminister den 27. juni. De øvrige punkter holder stadig og er: 

•    Travlhed 
Selvom det gældende forlig tilfører forsvaret cirka 1.000 flere soldater, er der i dag mangel på kolleger navnlig i konstabelgruppen. HKKF opfordrer til at fremrykke ansættelsen af nye kolleger, og til at ministeren ikke tilføre forsvaret flere opgaver, end der er ressourcer til at løse.
 
•    Fra ufaglært til faglært soldat
HKKF og forsvaret undersøger i øjeblikket muligheden for at etablere en uddannelse til hærens konstabler på erhvervs-uddannelsesniveau. Det vil give den enkelte soldat papir på sine kompetencer, som også kan bruges i det civile liv. Det vil bidrage til at forsvaret kan fastholde og rekruttere soldater. Og det vil gavne samfundet ved at løfte en stor gruppe fra ufaglært til faglært. HKKF håber, at den nye minister også vil bakke op om projektet.
 
•    Fastholdelse
Mange konstabler forlader forsvaret efter kort tid. Det er dyrt hele tiden at uddanne nye soldater, der hurtigt forlader forsvaret igen, og den manglende fastholdelse koster på trivsel, motivation og travlhed. På den lange bane mener HKKF, at en uddannelse til faglært soldat vil styrke fastholdelsen. På den korte handler det om at sikre soldaterne ordentlige vilkår i hverdagen i forhold til løn, arbejdsmiljø, udrustning og materiel samt travlhed.
 
•    Et værdigt liv for veteraner med PTSD
Trods stor opbakning til veteraner fra alle partier i Folketinget, oplever HKKF fortsat, at den hårdest ramte veteraner med PTSD ikke får den nødvendige hjælp. Derfor anbefaler HKKF at udfolde projektet ”God hverdag”, der har vist imponerende resultater i forhold til at hjælpe de svageste PTSD-ramte veteraner. I et pilotprojekt kom 14 ud af 23 deltagere, der gennemførte projektet i praktik, fik fuldtidsarbejde eller startede en uddannelse. Alle deltagere oplevede at have fået et bedre og mere struktureret hverdagsliv.

Du kan læse Trine Bramsens kronik her