Forsvarsudvalget havde inviteret HKKF til at fortælle om erfaringerne med second opion den 19. februar. Foto: Henrik Sørensen

HKKF til politikerne: Second opinion har ingen effekt

”HKKFs erfaring er, at second opinion ikke har haft nogen effekt”. Sådan lød budskabet fra Åse Lindman, der er jurist og ansvarlig for HKKFs arbejdsskadeteam, da hun i går var inviteret til Christiansborg for at fortælle forsvars- og beskæftigelsesudvalget om HKKF’s erfaringerne med second opinion. 
20. februar 2019

Second opinion et er en del af veteranpakken fra 2017 og betyder, at veteraner, der har fået – eller står til at få - afvist PTSD som en arbejdsskade kan få deres sag vurderet igen på baggrund af en ny speciallægeerklæring. 

Men det har altså ikke gjort den store forskel for veteranerne. Ud af de 64 sager, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har set på igen efter en second opinion i 2018, er kun to blevet anerkendt. 

Åse Lindman forklarede politikerne, at det især skyldtes to problemer:

  1. Hvis den nye erklæring bidrager med nye oplysninger, så vægter  AES sagens tidligere oplysninger og argumenterer med, at de jo blev afgivet  tættere på udsendelsen. Den nye speciallægeerklæring får derfor ingen betydning. 
  2. Hvis den nye erklæring bekræfter sagens oplysninger om, at den pågældende har PTSD, så giver alligevel det ikke AES anledning til at ændre vurdering. Det gør ingen forskel, at to forskellige speciallæger fastslår, at soldaten har PTSD på grund af en udsendelse. AES fastholder deres hidtidige vurdering af, at sagen ikke kan anerkendes og den nye speciallægeerklæring gør ingen forskel. 

”Vi ser gang på gang, at de undersøgende psykiatere diagnosticerer PTSD på grund af udsendelse, mens AES fastholder, at der ikke er sammenhæng med udsendelsen, blandt andet med henvisning til, at den pågældende ikke har dokumenteret symptomerne ved at gå til lægen indenfor 1-2 år efter hjemkomst. Det er der kun en ud af ti veteraner, der gør, men AES fastholder, at man kun kan dokumentere symptomer på den måde", siger Åse Lindman.

To forhold vil forbedre behandling af veteraners sager

Hun peger på to forhold, der kunne forbedre behandlingen af veteranernes sager:

”AES må holde op med at afvise sager, alene fordi veteranen ikke har været ved læge indenfor en bestemt periode. De er nødt til at forholde sig til hele sagen, i stedet for kun at forholde sig til én enkelt oplysning om, hvornår en læge har noteret symptomer”. 

”Derudover bør AES anvende formodningsreglen, der siger; ’En person, der har pådraget sig en sygdom, som er optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme (og det er PTSD), har krav på ydelser efter loven, medmindre det anses for overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end de erhvervsmæssige’. Det ser vi så godt som aldrig, at de gør.”

Fakta

FÅ MERE AT VIDE
I forbindelse med deputation til forsvars- og beskæftigelsesudvalget har HKKF fremsendt en skriftlig kommentar om second opionion. Den kan du læse her