Billedet er fra den første Flagdag i 2009.

HKKF: Veteranpakkens ’second opion’ er blevet til varm luft

Ved Flagdagen for et år siden lancerede regeringen veteranpakken, der skulle sikre veteraner bedre behandling i arbejdsskadesystemet. Pakken indeholder retten til en second opinion, men den får mange veteraner ikke glæde af. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring haster nemlig ordningen igennem og har valgt helt at ignorere second opinions i de første afgørelser.
04. september 2018

Det skulle være så godt, men indtil videre er det faktisk skidt.

Veteranpakken, der blev præsenteret på Flagdagen sidste år, giver som noget nyt veteraner mulighed for at få en såkaldt second opinion – altså en ekstra speciallægeerklæring - hvis deres anmeldelse af PTSD ikke kan anerkendes hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Men det nye retskrav bliver behandlet som et uønsket stedbarn hos AES, mener Åse Lindman, der som jurist hos HKKF hjælper mange af de berørte veteraner.

 ”AES har glemt veteranerne! Tilbuddet om second opinion bliver hastet igennem, som om det hele skal klares på et samlebånd. Og i de to sager, hvor vi har fået en afgørelse efter second opinion, har AES valgt helt at ignorere den ekstra speciallægeerklæring. Så man kan spørge sig selv, for hvis skyld den er indhentet. Det ser ikke ud til at være for veteranens”, siger Åse Lindman.

Breve i bureaukrat-sprog

HKKF har set flere eksempler på breve fra AES om retten til second opion, der er formuleret så dårligt, at man har svært ved at forstå, hvad de betyder. Samtidig får veteranerne en meget kort frist til at tage stilling til, om de vil gøre brug af deres ret til en ekstra speciallægeerklæring nu, eller om de vil gemme muligheden til senere.

Hvis veteranen ikke foretager sig noget, bliver erklæringen pr. automatik indhentet. Netop det punkt er særligt kritisabelt, mener Åse Lindman, fordi veteranen dermed risikerer at spilde sin ret til en ekstra speciallægeerklæring på et forkert tidspunkt i sagsforløbet.

”Veteranens sag har måske varet et års tid. Så dumper der et brev ind, hvor veteranen får besked om, at han eller hun har ret til en second opinion og en hel masse anden information. Endelig står der, ’hvis vi ikke hører fra dig, så indhenter vi den second opinion automatisk’. Allersidst i brevet står der så, at second opinion gives til veteraner i de sager, der ikke kan anerkendes”, forklarer Åse Lindman og fortsætter:

”Når man får brevet med tilbuddet om en second opinion, så er det fordi, AES har besluttet, at sagen skal afvises. Det skriver de bare ikke. Det virker som om, at AES ikke vil smide en afvisning i hovedet på folk, og i stedet får de den her kryptiske besked om retten til en second opinion. Jeg synes, det er uordentligt. Navnlig fordi brevet heller ikke giver svar på, hvorfor AES vil afvise din sag, og du derfor ikke har en chance for at vurdere om en ny speciallægerklæring er relevant”.

Åse Lindman så langt hellere, at AES sendte en såkaldt agterskrivelse til veteranerne. Det er et brev, hvor AES fortæller, at man agter at afvise sagen og med hvilken begrundelse. På den måde ved veteranen, hvor han eller hun står, og om det vil give mening at få endnu en speciallægeerklæring.

”Muligheden for en second opinion er ikke en dårlig ting. Men den bliver forvaltet ligegyldigt. Veteranerne risikerer at få brændt deres second opinion af på et tidspunkt, hvor de ikke ved, at de får den brændt af”, siger Åse Lindman

Spild af tid

I august har HKKF modtaget de første to afgørelser, hvor der er indhentet en second opinion. I begge sager viser det sig, at det har været fuldstændig spild af tid.

AES lægger alene vægt på den første speciallægeerklæring i sagerne med henvisning til, at den ligger tidsmæssigt tættere på udsendelserne. Derfor er oplysningerne fra den første erklæring mere troværdige end den ny second opion, argumenterer AES og henviser til en principafgørelse fra 1988.

I det ene tilfælde har veteranen været udsendt i 2008 og 2010. Den første speciallægeerklæring er fra 2016, mens speciallægeerklæringen, der er indhentet som second opinion er fra 2018. Selv om begge erklæringer ligger ca. 10 år efter udsendelsen og er lavet tæt på hinanden, vælger AES altså at se helt bort fra second opinion med henvisning til principafgørelsen om at vægte den første erklæring højest. I dette tilfælde har veteranen ovenikøbet gjort indsigelse mod den første speciallægeerklæring, da den blev lavet, fordi han ikke mente den var retvisende.

”Det virker som om, AES fra begyndelsen har besluttet, at dette tilbud ikke skal have en realitet. Principafgørelsen har jo foreligget hele tiden, så AES burde have afklaret, om man overhovedet er villig til at vægte en secound opion, før man satte gang i tilbuddet”, siger Åse Lindman og slutter:

”Det er meget belastende for veteranerne at skulle gennemgå endnu en undersøgelse for at få en ny speciallægeerklæring. Hvis AES på forhånd vidste, at den nye erklæring ingen betydning ville få, så er det jo decideret at ondskabsfuldt overhovedet at sætte det i gang”.


Af Lars Bo Axelholm og Tine Nørholtz

Fakta

Om veteranpakken

Den 4. september 2017 lancerede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen veteranpakken med følgende fire elementer:

  • I en fireårig forsøgsperiode har veteraner ret til en second opinion, altså en ekstra speciallægeundersøgelse i de sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vurderer, at veteranens sag om PTSD ikke kan anerkendes som en arbejdsskade. Retten til et ekstra lægetjek kører fra 2018 til 2021
  • Bedre lægeerklæringer: I forbindelse med veteranpakken er AES blevet anmodet om at ’hæve kvaliteten af de lægeerklæringer, der bruges i veteransager’.
  • Hurtigere sagsbehandling: Regeringen vil nedsætte sagsbehandlingstiden for veteraner ved at tilføre 10 millioner kroner øremærket til formålet. Ambitionen er at nedsætte sagsbehandlingstiden til 1 år.
  • Ankestyrelsen skal gennemføre en undersøgelse af sagsbehandlingen i AES for at sikre, at afgørelser lever op til regler og praksis.