HKKFs krav til OK18

HKKF har nu udtaget medlemmernes krav til de kommende forhandlinger. Nogle skal forhandles direkte mellem HKKF og Forsvarets Personalestyrelse (FPS) – andre skal forhandles sammen med de øvrige statsansatte overfor Moderniseringsstyrelsen.

HKKFs klubber har indsendt i alt 81 krav til OK18, fortalte næstformand Michael T. Jensen på klubseminaret for 60 tillidsrepræsentanter i november. Alle krav er blevet diskuteret i HKKFs bestyrelse, som herefter har besluttet, hvilke krav der skal rejses til forhandlingerne.

En del af kravene er sendt videre til behandling i OAO (Offentligt Ansattes Organisation), fordi de handler om vilkår for alle statsansatte. OAO går så videre med kravene til CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg), der forhandler med Moderniseringsstyrelsen på alle statsansattes vegne.

Forhandlingerne på det samlede statslige område starter 12. december, hvor der udveksles krav mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen.  Når disse forhandlinger er afsluttet, starter forhandlingerne mellem HKKF og FPS, og først når der foreligger et endeligt resultat sendes til urafstemning blandt medlemmerne i løbet af foråret 2018.

De krav, HKKF har rejst overfor OAO, er:

  • Generelle lønstigninger, der sikrer og forbedrer reallønnen i en kombination af kroner og procent
  • Der skal afsættes puljer til organisationerne, og der skal være udmøntningsgaranti
  • Privatlønsværnet skal væk
  • Større bidrag til kompetenceudvikling
  • Større vægt på individuelle rettigheder til kompetenceudvikling

HKKFs krav til forhandlingerne med FPS, ligger hovedsageligt indenfor følgende kategorier:

  • Arbejdstid, hvor HKKF vil kræve kompensation for dårlige varsler
  • Løn og pension, herunder også ny løn, hvor HKKF vil kræve styrkelse af TRs forhandlingskompetence ved nyansættelse. Desuden krav om at man bliver honoreret for de kompetencer, man har og bruger i det job, man sidder i
  • Seniorordninger
  • Helbred