Højere pligtig afgangsalder

Mange får i disse dage et brev om, at deres afgangsalder fra forsvaret stiger fra 62 år til 63 år. De nye ændringer gælder for dig, som er født efter 1962.
25. oktober 2016

I 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at danskerne skal arbejde længere, fordi vi lever længere. Det er den beslutning, som ligger til grund for, at den pligtige afgangsalder i forsvaret nu stiger fra 62 til 63 år for alle, som er født efter 1. januar 1963.

”HKKF har aldrig delt politikernes holdning om, at soldater automatisk skal arbejde i flere år. Vi har forståelse for, at en øget levealder betyder, at danskerne generelt arbejder længere, men soldaters job er fysisk krævende og må ofte udføres under ekstrem vilkår. Derfor bør soldaters afgangsalder både tage hensyn til de opgaver, man som ansat i forsvaret skal løse og til den enkelte, der ligesom alle andre bør have krav på gode pensionsår”, siger HKKFs formand Flemming Vinther.

Højere afgangsalder en bunden opgave

Desværre er Folketinget af en anden holdning. Og da spørgsmålet om pligtig afgangsalder knytter sig til tjenestemandsloven, der i yderste konsekvens besluttes i Folketingssalen, har det været en bunden opgave at indgå overenskomstaftaler om højere pligtig afgangsalder. 

Derfor indeholdt overenskomsten i 2011, at den pligtige afgangsalder for HKKFs medlemmer gradvist forhøjes fra 60 til 62 år fra 2019 til 2023. Ændringerne har betydning for dig, der fratræder 1. januar 2019 eller senere.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 blev endvidere aftalt, at den pligtige afgangsalder forhøjes i takt med folkepensionsalderen, så den pligtige afgangsalder på HKKFs område er 5 år før folkepensionsalderen. 

Det er denne aftale, som nu betyder at den pligtige afgangsalder stiger. På grund af højere levealder er folkepensionsalderen nemlig forhøjet pr. 1. januar 2016. Derfor er den pligtige afgangsalder for militært ansatte født efter 1. januar 1963 nu også rykket fra 62 til 63 år. 

”Da vi indgik overenskomstaftalerne, var det en bunden opgave at forhøje afgangsalderen, og det lykkedes trods alt at få nogle forbedringer og en økonomisk kompensation til medlemmerne", siger Flemming Vinther og fortsætter:. 

"Den fremadrettede opgave for HKKF er sammen med den øvrige fagbevægelse at arbejde for, at alle lønmodtagere har et godt arbejdsliv og et rimeligt antal pensions år. Vel at mærke gode pensions år. Der er stor forskel på levealderen for en akademiker og en håndværker, men pensionsalderen er den samme. Det er svært at se det rimelige i det”.

Det betyder ændringerne for dig:

Er du født senest den 31. december 1958

Militære tjenestemænd og militære overenskomstansatte med pligtig afgangsalder, som er født senest den 31. december 1958, fratræder med pension ved udgangen af den måned, hvor de fylder 60 år.
   
Er du født i perioden 1. januar 1959 og 31. december 1962

For militære tjenestemænd og militære overenskomstansatte med pligtig afgangsalder, som er født mellem 1. januar 1959 og 31. december 1962, gælder følgende regler:

  • Er du født mellem 1. januar 1959 og 30. juni 1959 er pligtig afgangsalder 60½ år.
  • Er du født mellem 1. juli 1959 og 31. december 1959 er pligtig afgangsalder 61 år
  • Er du født mellem 1. januar 1960 og 30. juni 1960 er pligtig afgangsalder 61½ år
  • Er du født mellem 1. juli 1960 og 31. december 1962 er pligtig afgangsalder 62 år.

Ovennævnte medarbejdere fratræder med pension ved udgangen af den måned, hvor pligtig afgangsalder opnås.
   
Er du født efter den 1. januar 1963

Militære tjenestemænd og militære overenskomstansatte med pligtig afgangsalder, som er født 1. januar 1963 eller senere, vil som udgangspunkt fratræde med pension ved udgangen af den måned, hvor de fylder 63 år.

Ovennævnte påvirker ikke, at man tillægges op til 10 pensions år, når man, som tjenestemand, fratræder med pligtige afgangsalder. Du kan dog stadig maksimalt optjene 37 pensions år i alt. 

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål om din pligtige afgangsalder kan du kontakte HKKFs konsulent Mirjam Spetzler på msp@hkkf.dk eller 33 43 21 62.