Flemming i Forligsinstitutinen

Hvad betyder konflikten for HKKFs medlemmer?

Overenskomstforhandlingerne er brudt sammen. Fagforeningerne har sendt strejkevarsler, og arbejdsgiverne sender lockoutvarsler i uhørt omfang. Læs her hvad konflikten handler om, og hvad den kommer til at betyde for HKKFs medlemmer.
07. marts 2018

Oversigten opdateres løbende. Senest opdateret med afsnit om CU 9.03.2018.

Hvorfor er forhandlingerne brudt sammen?

Forhandlingerne om en ny overenskomst for ansatte i staten, kommunerne og regionerne brød sammen i slutningen af februar. De offentligt ansattes organisationer står sammen om tre hovedkrav:

  • Sikring og forbedring af reallønnen. Efter tre kriseoverenskomster i 2011,2013 og 2015 skal de offentligt ansatte kunne se på løn og vilkår, at Danmark er inde i et solidt økonomisk opsving.
  • Sikring af den betalte frokostpause. Arbejdsgiverne har ikke ret til at øge vores arbejdstid med 2,5 timer om ugen uden lønkompensation.
  • Sikring af en aftale om lærernes arbejdstid. Loven, der afsluttede konflikten i 2013, skal erstattes af en aftale mellem parterne. Det er afgørende i den danske model, at vilkår forhandles mellem parterne.

Og så handler konflikten om, at der har sneget sig den uskik ind i vores overenskomstforhandlinger, at vores modpart regner med, at vi skal acceptere en forringelse, for at vi kan få et gode.

Overenskomster er ikke et nulsums-spil. Det er ikke en byttehandel mellem forbedringer og forringelser.

Overenskomster er der, hvor vi skaber rammer for gode og attraktive arbejdspladser, så vi også i fremtiden kan tiltrække og fastholde kompetente og kvalificerede kolleger. Det er der, hvor vi i fællesskab tager ansvar for balancen mellem arbejdsliv og fritid, for ordentlige vilkår og fastsætter prisen på arbejdskraften. For det er netop arbejdskraft, som arbejdsgiveren får som modydelse for de goder, vi får.

Det, som skal fylde i arbejdsgiverens vægtskål, er kvalificeret arbejdskraft, ikke forringelser af vores vilkår. Den praksis må og skal stoppes.

Hvad betyder det for HKKFs overenskomst?

Normalt forløber overenskomstforhandlinger i to spor:

Først det centrale spor, hvor de fælles emner forhandles: Hvor stor lønrammen skal være, arbejdstid og andre vilkår, der gælder for alle. For de 180.000 statsansatte er det CFU, der forhandler med Moderniseringsstyrelsen.

Når de centrale forhandlinger er faldet på plads, starter de specifikke forhandlinger for de forskellige fagområder. Her forhandler HKKF med Forsvarsministeriets Personalestyrelse om vilkårene i vores egen overenskomst for konstabler og korporaler.

Da de centrale forhandlinger er brudt sammen, er forhandlingerne mellem HKKF og FPS ikke kommet i gang og kommer det heller ikke, med mindre der findes en aftale mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen.

Kommer der konflikt?

De offentligt ansattes organisationer har varslet konflikt for omkring 80.000 ansatte pr. 4. april. Konflikten kan kun undgås, hvis der kommer en aftale forinden.

Efter sammenbruddet i forhandlingerne, har forligsmanden indkaldt parterne til forhandlinger i forligsinstitutionen. Her forsøger forligsmanden at få parterne til at tale sammen og nærme sig hinanden. Hvis forligsmanden vurderer, at der er mulighed for at nå en aftale, kan konflikten udsættes to gange med 14 dage hver gang. Hvis ikke det lykkes at nå til enighed, kommer konflikten.

Kan soldater strejke?

Soldater må ikke strejke, og soldater kan ikke lockoutes. Det fremgår af paragraf 5, stk. 4 i hovedaftalen af 20. juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel (i dag OAO), at arbejdsstandsning ikke kan omfatte ”militært personel, og personel ansat ved Civilforsvarskorpset”.

Derimod kan civilt ansatte i forsvaret strejke, og vi har kendskab til, at blandt andre HK, Metal, El-forbundet, Blik & Rør og AC har varslet strejke for deres ansatte i forsvaret.

Hvad sker der med min CU under en konflikt?

Hvis du er på CU, og din uddannelsesinstitution rammes af strejke/lockout, skal du hurtigst muligt henvende dig til CU elementet i FPS for at få at vide, hvordan du skal forholde dig.

Da du som militær ansat ikke selv må strejke eller kan blive lockoutet, er det din arbejdsgiver, som skal fortælle dig, om du skal udføre andet arbejde, mens du ikke kan gennemføre din uddannelse.

Kontakt:
Tlf. hotline (kl. 10-13): 32 66 53 60
Mail: FPS-KTP-CU@MIL.DK
På facebook: Find gruppen "Civiluddannelse i Forsvaret"

Må vi udføre konfliktramt arbejde?

Under en konflikt må du IKKE udføre konfliktramt arbejde. Det gælder uanset om du er overenskomstansat eller tjenestemand. Du må altså ikke påtage dig de opgaver, som dine civile kolleger normalt udfører.

Du er forpligtet til at udføre dit normale arbejde, men du er ikke forpligtet til at påtage dig overarbejde for at nå det som de strejkeramte ikke udfører af opgaver.

Grænsen mellem normalt arbejde og konfliktramt arbejde kan være vanskelig at trække.

Derfor skal du og dine kolleger være ekstremt opmærksomme på ikke at udføre konfliktramt arbejde. Hvis du er blot det mindste i tvivl, så sig til chefen, at du mener, der er tale om konfliktramt arbejde, som du ikke må sættes til at udføre.

Hvis han fastholder, at du skal løse opgaven, skal du straks kontakte din tillidsrepræsentant og ringe til HKKF på 33 93 65 22. Så tager vi kontakt til chefen og til den organisation, som det konfliktramte arbejde hører under.

Du skal være opmærksom på, at hvis du får en direkte ordre til at udføre opgaven, selv om du har gjort opmærksom på, at du betragter den som konfliktramt, så skal du gå i gang med at udføre den samtidig med, at kontakter din tillidsrepræsentant og HKKF. Hvis du nægter at udføre en ordre, kan det i værste fald få ansættelsesretslige konsekvenser.

Hvordan kan vi støtte konflikten, når vi ikke må strejke?

Du kan først og fremmest støtte dine civile kolleger, der strejker – ikke mindst ved at forhindre, at der bliver udført konfliktramt arbejde.

Du kan deltage i møder, demonstrationer og andre arrangementer, der afholdes over hele landet. Det er vigtigt at vise, at vi er en del af kampen, selv om vi ikke kan konflikte. Vi skal vise, at vi står sammen, at vi er stærke, og at vi er mange.

Bland dig i debatten. På de sociale medier, i gågaden, på kasernen og alle andre steder. Ingen skal være i tvivl om, hvad vi mener.

Må vi demonstrere i uniform?

Vi har fået en tilkendegivelse fra forsvarets ledelse om, at der ikke er noget i vejen for, at soldater i forbindelse med OK18 kan deltage i faglige manifestationer i uniform. 

Så du kan altså beholde uniformen på, når der holdes møder, demonstrationer og andre aktiviteter.

Hvis du eller dine kolleger får en anden besked fra jeres chef, hører vi gerne om det med det samme. 

Følg med

Vi følger udviklingen tæt på hkkf.dk og på HKKFs facebookside.

På twitter kan du følge Flemming Vinther: @FdVinther og HKKF: @SoldaternesFagf

Hvis du er i tvivl om noget så spørg din tillidsrepræsentant eller kontakt HKKF.