ferielov 2020

Hvad sker der med dine feriedage?

Om et år, den 1. september 2020, træder en ny ferielov i kraft. Den ændrer ikke på, hvor mange feriedage du har, men den ændrer på perioden for optjening og afvikling af ferie.
03. september 2019

Det grundlæggende princip i den nye ferielov er, at du kan afholde ferie i takt med, at du optjener den. I mange år har vi været vant til, at den ferie vi optjener i et kalenderår, først kan holdes fra 1. maj året efter.

Det bliver der lavet om på fra 1. september 2020. Indtil da gælder en overgangsordning, som skal sikre en glidende overgang, så du hverken mister feriedage eller pludselig har optjent dobbelt antal dage.

Det sker der i overgangsperioden:

  • De feriedage, du har optjent i 2018, afholdes som de plejer. Hvis du har arbejdet hele 2018 har du optjent 25 feriedage, og det afvikles i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020.
  • De feriedage, du har optjent fra 1. januar – 31. august 2019, afvikles i perioden 1. maj – 31. august 2020. Altså frem til den nye ferielov træder i kraft. Hvis du har arbejdet i hele perioden, har du optjent 16,64 dage.
  • De feriedage, du optjener i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 bliver indefrosset hos Lønmodtagernes Feriemidler og udbetales til dig, når du forlader arbejdsmarkedet. Hvis du arbejder hele perioden, optjener du 25 feriedage, der bliver indefrosset.

Det sker der, når den nye ferielov træder i kraft:

  • Det nye ferieår løber fra 1. september – 31. august året efter. Det første nye ferieår er altså 1. september 2020 – 31. august 2021, og i den periode optjener du 25 feriedage.
  • De feriedage, du optjener i ferieåret, kan du bruge til at afholde ferie fra 1. september til 31 december året efter. Ferie optjent i det første nye ferieår kan du således afholde i perioden 1. september 2020 - 31. december 2021.

Ferieloven gælder kun for de 25 feriedage, som alle skal have ifølge ferieloven. Men udover de 25 feriedage har du også 5 særlige feriefridage, som er aftalt i ferieaftalen mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen og som gælder for alle statsansatte.

De 5 særlige feriedage bliver ikke berørt af ændringerne i ferieloven. Dem bliver du ved med at optjene i kalenderåret, og de skal fortsat afvikles fra 1. maj året efter.

Når vi kommer frem til 1. maj 2020 har du altså to puljer af feriedage:

  • 16,64 ”almindelige” feriedage, som du har optjent fra 1. januar – 31. august 2019, og som kan afvikles i perioden 1. maj – 31. august 2020
  • 5 særlige feriefridage, som du har optjent fra 1. januar – 31. december 2019, og som kan afvikles i perioden 1. maj 2020 – 30. april 2021 

Hvis du har spørgsmål om ferie og ferieloven kan du kontakte faglig konsulent Mirjam Spetzler på msp@hkkf.dk eller 33 43 21 62 eller faglig konsulent Michael T. Jensen på mj@hkkf.dk eller 33 43 21 66.