pengepose

Hvad sker der med dine feriepenge?

Et flertal af partierne i folketinget har besluttet, at 3 uger af de i alt 5 ugers indefrosne feriepenge kan udbetales senest til oktober.
23. juni 2020

Alle lønmodtagere – og dermed også HKKFs medlemmer – har fået indefrosset deres feriepenge i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Det skyldes den nye ferielov, som indfører en ny måde at optjene feriepenge på, og for at undgå at alle pludselig havde opsparet dobbelt ferie, blev det besluttet at indefryse de feriepenge, der optjenes i overgangen til den nye ferielov.

Oprindelig var det meningen, at de indefrosne midler først kunne hæves ved pensionsalderen, men på grund af coronakrisen har man beslutte at udbetale en del af pengene for at sætte gang i økonomien.

De indefrosne feriepenge udgør 12,5 procent af lønnen i det år, de er optjent. Det svarer til 5 ugers ferie med løn. Og det er altså værdien af 3 af de uger, der nu kommer til udbetaling.

Hvis du vil vide, hvor mange penge du ca. kan regne med at få udbetalt, kan du bruge et af de mange beregningsprogrammer, der florerer på nettet. Vi har her linket til DRs program, hvor du ved at indtaste din månedsløn først får vist værdien af de 3 uger, der kommer til udbetaling nu, og derefter den samlede værdi af alle 5 uger.

Før du begynder at bruge af pengene, skal du huske, at der skal betales skat af dem, og at de først kommer til udbetaling i eftersommeren, senest til oktober.

Partierne vil senere drøfte, om de sidste 2 ugers feriepenge skal komme til udbetaling på et senere tidspunkt.