Hvis der kommer personeltilpasninger

HKKF forventer ikke, at der bliver fyret konstabler eller korporaler som følge af det kommende forsvarsforlig. Vores vurdering er, at der snarere mangler folk i vores gruppe, end der er for mange. Men mange er selvfølgelig usikre på om nye strukturer og ændringer betyder, at der skal nedlægges stillinger på deres tjenestested. Sker det, træder retningslinjerne om personeltilpasning i kraft. Dem kan du læse om her, ligesom du får gode råd og aflivet et par myter om stillingsskift og personeltilpasninger.

Bliver der nedlagt stillinger på dit tjenestested, træder forsvarets retningslinjer for personeltilpasninger i kraft. Dem har HKKF været med til at drøfte og godkende i hovedsamarbejdsudvalget. De betyder blandt andet:

 • Din myndighed skal informere om kommende personeltilpasninger. Bliver det besluttet, at der skal skæres i stillinger på dit tjenestested, vil du altså få officiel besked, før det sker
 • Før nogen afskediges, skal andre muligheder overvejes. Er der mulighed for naturlig afgang, frivillige fratrædelsesordninger, omplaceringer eller lignende, skal arbejdsgiver tilbyde det til gruppen af medarbejdere fremfor at afskedige nogen
 • Hvis en stilling nedlægges, er det ikke nødvendigvis den medarbejder der sidder i stillingen, som skal afskediges
 • Hvis du bliver indkaldt til samtale om personeltilpasning, kan du altid få din tillidsrepræsentant med
 • Er du i risiko for at blive opsagt, eller bliver du afskediget, har du fortrinsret til andre ledige stillinger i forsvaret, hvis du har de nødvendige kompetencer. Forsvaret skal også konkret vurdere, om du kan få tilbudt en stilling et andet sted
 • Bliver du afskediget, vil du få tilbudt hjælp fra et eksternt firma til for eksempel jobsøgning og kompetenceafklaring

Er du tillidsrepræsentant

Som tillidsrepræsentant får du stor mulighed for at få indflydelse på, hvad der sker på dit tjenestested. Ledelsen skal inddrage dig via samarbejdsudvalgene og blandt andet orientere dig om, hvor mange der skal afskediges eller flyttes. Det giver dig blandt andet mulighed for at spørge ind til, om andre muligheder er overvejet, og til hvordan ledelsen vil beslutte, hvilke medarbejdere der berøres. Du kan også gøre en stor forskel ved at tilbyde din hjælp og støtte til de medlemmer, der er berørt af situationen.

Tre myter om tilpasninger og stillingsskifte

Jeg mister min tjenestemandskontrakt, hvis jeg kommer i en ny stilling

Nej. Har du en tjenestemandskontrakt beholder du den, uanset om du selv søger en ny stilling eller bliver beordret i en ny stilling. Det gælder både ved skift af hovedfunktionsniveau (til sergent) og indenfor eget niveau (konstabel til konstabel). Hvis en chef tilbyder dig stillingen under forudsætning af, at du skifter til overenskomstkontrakt, overholder han ikke reglerne. Så skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller HKKF. 

De fyrer konstabler i stedet for officerer

Nej, så er reglerne i hvert fald ikke overholdt, og så hører HKKF gerne om det. I retningslinjerne skriver FPS ”Det er kun medarbejdere, som tilhører de personalekategorier, der bliver berørt af tilpasninger, der vurderes og sammenlignes”. Det betyder, at er der for mange officerer, så sker tilpasningen blandt officerer. Det betyder også, at hvis der nedlægges konstabelstillinger i Haderslev pga. strukturændringer, så er kun konstabler i Haderslev, der bliver berørt. Forsvaret kan ikke bruge det som undskyldning til at fyre tre konstabler i Holstebro, man ikke kan lide og samtidig flytte tre fra Haderslev til Holstebro og på den måde genere seks medarbejdere. 

Chefen ved allerede, hvem han vil fyre

Nej, så overholder han i hvert fald ikke spillereglerne. For det første er forliget ikke besluttet, og derfor ved chefen reelt ikke, om eller hvor mange han må sige farvel til. For det andet kan chefen ikke bare fyre dem, han ikke kan lide. Myndigheden skal lave en plan for, hvordan man vil vurdere hvem der skal blive, og hvem man må sige farvel til, lige som FPS er inde over processen. Hvis HKKF efterfølgende får en partshøring, hvor medlemmet eller den lokale tillidsrepræsentant gør opmærksom på, at planen ikke er overholdt, vil vi selvfølgelig påtale det og vurderer, hvad udfaldet kan blive (fx godtgørelse for usaglig afsked ).

3 gode råd, hvis der er tilpasninger på dit tjenestested

 1. Er du i tvivl, så gå til din tillidsrepræsentant. Han eller hun kan selvfølgelig ikke fortælle noget, der ikke er meldt ud endnu, men det kan være rart at tale usikkerheden igennem i fortrolighed, og det kan være rart at have talt sammen på forhånd, hvis der bliver sat gang i personeltilpasninger. For eksempel kan I aftale på forhånd, at du gerne vil have din tillidsrepræsentant med til eventuelle samtaler i forbindelse med tilpasninger
   
 2. Vær kritisk overfor rygter. Det er kun naturligt, at kolleger snakker sammen om fremtiden for den arbejdsplads, der berører alle. Men husk, at mange beslutninger ikke er truffet endnu. Og at mange af de tiltag lokale ledelser har på tegnebrættet, skal godkendes længere oppe i systemet, før de – måske - bliver til noget. Bed eventuelt din tillidsrepræsentant arrangere en cheftime, hvor I kan få be- eller afkræftet rygter og få chefens udmelding om, hvor langt i beslutningsprocessen en given plan er.
   
 3. Hold øje med job i forsvaret. Er du i tvivl om din fremtidige stilling, så begynd allerede nu at holde øje med ledige stillinger på forsvarets jobportal. Det giver dig et indblik i hvilke muligheder, du har og også en chance for at mærke efter, om der faktisk er stillinger, du kunne have lyst til at søge. Vær opmærksom på, at du ikke har krav på at beholde dine tillæg m.v., når du selv søger stillinger. Du kan forhandle om, at du vil bevare dem, men du har ikke krav på det.  

Husk, at du altid er velkommen til at kontakte HKKF på 33 93 65 22 eller din lokale tillidsrepræsentant, som du finder kontaktinformationer på her: Find tillidrepræsentant