EUD model

Hvornår får vi en erhvervsuddannelse?

HKKFs eget krav til det nye forsvarsforlig er, at konstabeluddannelsen gøres til en erhvervsuddannelse. Lykkes det at få uddannelsen med i forligsteksten, vil der stadig gå nogle år, før vi har de første faglærte soldater, fortæller konsulent Poul Sørensen.

HKKFs kongres besluttede i november 2016 et ambitiøst mål om at arbejde for, at uddannelsen til konstabel bliver en erhvervsuddannelse. Siden har HKKF drøftet forslaget med medlemmer, politikere, journalister og forsvarets ledelse.

I dag er der forståelse på Christiansborg for, at der skal gøres noget for konstablernes uddannelse, og der er etableret et pres for, at en erhvervsuddannelse til konstabler bliver en del af debatten om forsvarsforliget.

Samarbejde med forsvaret venter

Men at være en del af debatten er ikke nok. Erhvervsuddannelsen skal også indgå i forligsteksten. Ellers er risikoen, at det bliver ved snakken. Og selv hvis det lykkes, venter et stort arbejde, fortæller konsulent i HKKF Poul Sørensen:

”Der forestår et udviklingsarbejde, der i hvert fald vil tage et år. Uddannelsen skal udvikles i dialog med departementet og Værnsfælles Forsvarskommando, så den tilpasses forsvarets uddannelsesstruktur og en række andre hensyn, der er for at etablere uddannelsen”.

HKKF har ’tyvstartet’ på arbejdet ved at bede to eksperter udvikle en model for, hvordan uddannelsen kan se ud. Alligevel forudser Poul Sørensen, at en ny uddannelse tidligst kan være klar i løbet af 2019, hvis alt går, som HKKF ønsker:

”Det vigtigste er, at vi nu kan dokumentere, at uddannelsen af konstabler har en faglighed, der fuldt ud matcher niveauet for erhvervsuddannelser, og at uddannelsen kan passe ind i forsvarets daglige rytme. Arbejdet er udført af personer med stor indsigt i erhvervsuddannelsessystemet og i forsvarets uddannelser, og de har dokumenteret, at en erhvervsuddannelse er mulig. Vi har ikke den endelige model, men arbejdet har været en helt nødvendig forudsætning for, at vi kan tage dialogen med forsvarets ledelse”.

Læs notat om udvikling af en erhvervsuddannelse til hærens konstabler, hvor modellen beskrives

Konstablerne tog dagsordnen ved Folkemødet

Folkemøde 2017
Folkemøde 2017
Folkemøde 2017
Folkemøde 2017
Folkemøde 2017
Folkemøde 2017

#soldatEUD