Internationalt samarbejde

HKKFs internationale arbejde har som overordnet formål at varetage medlemmernes faglige interesser i den øgede internationalisering.   

Dansk forsvar er blevet en arbejdsplads med en stærk international dimension, hvilket også har øget behovet for at samordne visse personalepolitiske forhold med henblik på at sikre udsendte grundlæggende rettigheder.

Det er endvidere forbundets målsætning at øve indflydelse på EU-beslutninger, der påvirker medlemmernes arbejdsvilkår gennem de organisationer, som forbundet er medlem af.

I det følgende kan du læse om grundlaget for HKKFs internationale samarbejde, som hovedsageligt finder sted indenfor rammerne af EUROMIL og EPSU/ISKA.

Euromil

Euromil er en sammenslutning af militære organisationer i Europa. Organisationens grundholdning er, at soldater er borgere i uniform. Det betyder, at soldater har krav på de samme rettigheder som andre lønmodtagere.

Alle soldater ved, at de har valgt et job som i yderste konsekvens kan koste dem deres liv og førlighed. Det betyder dog ikke, at vi samtidig har frasagt os retten til de rettigheder, som borgerne iøvrigt har i vores hjemlande.

Du kan læse mere om Euromil på deres hjemmeside:

European Organisation of Military Associations

DAN-ISKA/EPSU 

DAN-ISKA er den danske afdeling af de offentligt ansattes europæiske organisation. Den repræsenterer mere end 500.000 offentligt ansatte inden for de tre hovedorganisationsområder (LO, FTF og AC).

EPSU er med mere end 10 millioner medlemmer den største brancheorganisation under den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation, EFS.

EPSUs kerneopgaver er at udvikle sektordialogen mellem de offentlige parter på europæisk plan og at fremme den offentlige sektor. Det sker ud fra den grundlæggende holdning, at medarbejderinddragelse er afgørende for udviklingen af innovative tjenester af høj kvalitet og gennemførelsen af organisatoriske forandringer.

Du kan læse mere på hjemmesiderne:

European Federation of Public Servuce Unions

Centralorganisationernes Fællesudvalg

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

PSI - Public Services International

Det internationale fagforbund, Public Services International (PSI), samler over 600 fagforbund i mere end 40 lande. I alt har PSI 22 millioner offentligt ansatte medlemmer.

Du kan læse mere om PSI på deres hjemmeside:

Public Services International