Lentfer

Interview med ny forsvarschef: "Det er klart for alle, at jeg ikke har gået patruljer i Afghanistan"

Med generalløjtnant Flemming Lentfer har forsvaret for første gang i lang tid fået en chef, der ikke er fra hæren. Selv vil han dog hellere fokusere på, at han går til stålet med ønsket om samarbejde, åbenhed og gode beslutninger.
07. december 2020

Af Erik Holm

Det er 11 år siden, at farven på forsvarschefens paradeuniform har været andet end grøn. Med udpegelsen af 56-årige generalløjtnant Flemming Lentfer fra flyvevåbnet sikrede forsvarsminister Trine Bramsen (S), at den nu igen bliver blå.

Det skete, efter at forgængeren på posten, Bjørn Bisserup, besluttede sig for at trække sig tilbage et år før tid. Dermed skiftede Flemming Lentfer den 1. december indkøbsstyrelsen i Ballerup ud med Forsvarskommandoen (FKO) i København, hvor han fremover skal være øverste chef for det danske forsvar.

Det var i begyndelsen en lidt overvældende tanke, fortæller Lentfer.

“Jeg har ikke gået og tænkt, at jeg skulle være forsvarschef. Jeg er selvfølgelig ambitiøs, men på den måde, at jeg gerne vil gøre det godt i de job, jeg har haft gennem mine 37 år i forsvaret. Jeg er altid gået efter at gøre det bedst muligt. Og trods store forskelle har de nye stillinger og opgaver være bedre end de forudgående,” siger han.

Flemming Lentfer startede i flyvevåbnet i 1983, først som værnepligtig og siden sergent. Fem år senere var han premierløjtnant, og derfra tog hans militære karriere fart. Det er altså erfaring og rutine, han primært medbringer til rollen som forsvarschef, lyder det.

“Jeg haft forskellige job i alle verdenshjørner og i mange discipliner. Når jeg ser på det, som ligger inden for forsvarschefens faglige ansvar, så tænker jeg egentlig, at jeg har haft fingrene nede i materien af de fleste ting. Det glæder jeg mig til at arbejde videre med.”

Hvad skal medarbejderne forvente af dig som forsvarschef?

“De kan forvente en person, som insisterer på god ledelse. Det kan man naturligvis diskutere, hvad er. Men for mig handler det især om ordentlighed, samarbejde, og om at dele den kollektive viden i ledelsen, så vi kan finde de bedste løsninger. Det er noget, jeg allerede har stået for i lang tid,” siger Flemming Lentfer.

Ingen udsendelse
Tidligt i sin karriere var Lentfer chef for en HAWK-eskadrille. Siden har hans tjeneste ligget i det værns- og koncernfælles område i forsvaret.

Men trods en lang og alsidig karriere var det ikke uden mislyde, da forsvarsministeren præsenterede ham som ny forsvarschef. Blandt kritikpunkterne var, at han, modsat de andre kandidater, aldrig har været udsendt i international tjeneste.

Dette til trods for at han har gjort karriere i en periode af det danske forsvars historie, hvor der har været rekordmange missioner til blandt andet Balkan, Irak, Afghanistan og Mali.

Helt grundlæggende er forklaringen, at der er kommet andre ting i vejen, forklarer Flemming Lentfer.

“Der var udnævnelser eller andre job, som jeg blev bedt om at tage. INTOPS er ikke noget, jeg har forsøgt at undgå. Det hører også med til historien, at jeg er født ind i den Kolde Krig. Min operative opvækst har været i et luftforsvarssystem, som udelukkende var designet til at passe på Danmark. Så da jeg overgik til stabsfunktioner, var de missionstyper, du taler om, ikke rigtigt begyndt,” siger Lentfer og fortsætter:

“Når det er sagt, er jeg da bevidst om, at jeg ikke har været udsendt. Det står klart for enhver, at jeg ikke har gået kamppatruljer i Afghanistan”.

Hvad tror du, at det betyder for din rolle som forsvarschef?

“At jeg naturligvis skal have nogle mennesker i nærheden, som har den erfaring. Dem er der heldigvis masser af i alle værn, så det er jeg helt tryg ved. Jeg har desuden haft et par år som chef for operationsstaben med ansvar for alle indsættelser, herunder for kampfly og specialstyrker. Så det at bære ansvaret er ikke fremmed for mig," siger Flemming Lentfer og tilføjer: 

"Folk må gerne rejse kritikken, men vi skal passe på, at vi ikke opdeler forsvaret i et A,B og C hold efter meritter, hvor nogle er finere end andre. Vi skal have vores fagligheder til at spille sammen frem for at gøre hinanden dårligere”.

En del af problemet?
Det forsvarspolitiske netmedie Olfi.dk, der har afdækket en lang stribe møgsager i forsvarstoppen, har været kradse i deres kritik af udpegelsen af Flemming Lentfer.

I en analyse fra starten af oktober skrev chefredaktør Peter Ernstved Rasmussen blandt andet, at udnævnelsen af mange ansatte i forsvaret ville blive opfattet som en fortsættelse af “fætter-kusine-festen, hvor vennerne bliver forfremmet i stedet for de bedst kvalificerede”.

Til denne kritik siger Flemming Lentfer kort og godt, at han er uenig.

“Jeg er ikke fætter-kusine med nogen i forsvaret. Længere er den ikke. Jeg har en masse kolleger, som jeg har været sammen med i mange år, og i de fleste virksomheder ville man opfatte et tæt fagligt fællesskab som en styrke. Her bliver det nærmest udlagt som om, at det forhindrer folk i at opføre sig ordentligt, have en god adfærd og stå for god ledelse. Det argument har jeg svært ved at følge,” siger han.

Den seneste tid har der jo været en række uheldige sager i forsvarstoppen. Hvad vil du ledelsesmæssigt gøre anderledes end dine forgængere?

“Jeg har været væk fra FKO i fire år, og har derfor ikke været en del af ledelsesteamet under den tidligere forsvarschef. Så det er svært at måle op, hvad forskellen er. Men jeg vil i hvert fald lægge vægt på ledelsesteams og vidensdeling, så chefkæden bliver involveret i de beslutninger, vi træffer, samt rationalerne bag dem. Jeg er ikke nogen enmandshær, og vi gør tingene bedst i fællesskab”.

Problemer nok
Fra første arbejdsdag er der problemer nok at skulle håndtere for den nye chef. Forsvaret står over for en række udfordringer, som Flemming Lentfer hurtigt skal have løst.

Det inkluderer kritik fra Nato, der blandt andet brokker sig over, at opbygningen af den danske brigade går for langsomt – samt at den mangler ildkraft. Noget, Flemming Lentfer dog ikke er enig i.

“Alle lande får kritik fra tid til anden, og Nato er en stor maskine, som regner og kommunikerer på sin egen måde. Men de enkelte lande er suveræne aktører, som selv afgør, hvordan de imødekommer de ting, som er på dagsordenen. Sådan fungerer det,” siger Lentfer og fortsætter:

“Men det der er grundlæggende også et politisk spørgsmål. Min opgave er at omsætte de ting, som er besluttet i forsvarsforliget, og det synes jeg sådan set, at forsvaret er rigtig gode til.”

Der er massive problemer med rengøring og forplejning ude på tjenestestederne, der dagligt skaber gener for forsvarets ansatte. Hvad vil du gøre ved det?

“Det vil jeg påvirke så meget, jeg kan. Og jeg tror sådan set også, at de politiske niveauer er klar over, at vi står med en utilfredsstillende situation, som der skal gøres noget ved. Men som jeg forstår det, er både ministeriet og FES også i fuld gang med at overveje, hvordan vi kan komme et andet sted hen. De nøjagtige elementer kender jeg ikke dog endnu, men der skal gøres noget, for situationen er helt klart uholdbar”.

Især hæren er desuden udfordret af et stort opgavepres samt problemer med at fastholde folk fra konstabelgruppen. Noget, Flemming Lentfer er bevidst om. Især fastholdelse er en højt prioriteret sag, selvom han gerne vil dybere ned i materien, før han udtaler sig skråsikkert.

“Lidt som med sagerne om rengøring og bespisning er dette et kendt problem. Vi har alle et ønske om at kunne holde længere på soldaterne, og det kommer også før emner som rekruttering. Hvad der er af konkrete muligheder her og nu, det ved jeg simpelthen ikke endnu. Der skal jeg have nogle mennesker til at hjælp mig med at få et overblik,” lyder det fra ham.

Magt er vidensdeling
Det er ikke nogen hemmelighed, at rækken af møgsager ikke har haft en positiv afsmitning på forsvarets image. Spørgsmålet er, hvad Flemming Lentfer vil gøre for at genetablere organisationens gode ry udadtil?

Det handler om at tage de rigtige beslutninger, kommunikere på en god måde, og så skal vi gøre hinanden bedre frem for at bruge tiden på at se skævt til alle andre, mener han.

“Sagerne om inhabilitet og lignende, som er undersøgt og fundet uacceptable, tæller på den dårlige side. Dem skal vi selvfølgelige undgå. Når vi så alligevel laver fejl, og det vil også ske fremover, skal vi lægge alt åbent frem. Dermed lærer vi af fejlene, og vi bliver bedre til at undgå, at vi bringer os selv i forlegenhed,” siger Flemming Lentfer.

Du bryder en periode på godt 11 år med forsvarschefer med baggrund fra hæren. Hvordan kommer man til at kunne mærke det?

“Jeg ved ikke, om det spiller en rolle. Jeg er et menneske som alle andre, og jeg håber, at man hovedsageligt vil kunne mærke, hvordan min tilgang til ledelse er. Om der er en væsentlig forandring i forhold til den måde, tingene foregår på i dag, det må man nok vente med at se,” siger han og slutter af:

“Nogle siger, at viden er magt. For mig er det vidensdeling, der er magt. Jeg vil gerne arbejde som et team, så vi kollektivt kan finde de rette løsninger på tingene frem for at arbejde hver for sig. Det er min grundlæggende filosofi, og det håber jeg, man vil kunne se”.

Ser frem til samarbejdet
HKKF's formand, Tom Block, har haft lejlighed til at hilse på Flemming Lentfer, hvilket har efterladt et positivt indtryk, fortæller han. Formanden tilføjer, at han ser frem til et frugtbart samarbejde:

“Jeg vil godt ønske den nye forsvarschef tillykke med jobbet. Der er nok at tage fat på, da hæren står over for store udfordringer: der skal skabes et ordentligt arbejdsmiljø, seniorpolitikken skal forbedres, og vi skal have løst problemerne med fastholdelse af personel," siger Tom Block og tilføjer:

"Ved sidstnævnte kommer vi langt ved at sikre soldaternes mulighed for karriereudvikling. Her mener HKKF, at en erhvervsrettet uddannelse for konstabler er et vigtigt skridt på vejen. Det er alt sammen punkter, som jeg ser frem til at diskutere med Flemming Lentfer, så vi sammen kan sikre, at forsvaret er en attraktiv arbejdsplads”.

Fakta

Flemming Lentfer

 • Født 1. marts 1964

Militærkarriere: 

 • 2017 - Generalløjtnant 
 • 2011 - Generalmajor 
 • 2010 - Brigadegeneral (midlertidig)
 • 2005 - Oberst 
 • 2000 - Oberstløjtnant 
 • 1996 - Major 
 • 1992 - Kaptajn 
 • 1988 - Premierløjtnant 


Tjenesteforløb: 

 • 2020 - Forsvarschef
 • 2017 - 2020 Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse, direktør
 • 2015 - 2017 Værnsfælles Forsvarskommando, chef for Operationsstaben 
 • 2014 - 2015 Værnsfælles Forsvarskommando, chef for Udviklings- og koordinationsstaben 
 • 2011 - 2014 Forsvarsstaben, chef for Planlægningsstaben 
 • 2010 - 2011 Forsvarets Materieltjeneste, chef for Centralledelsen og chef for Forsvarets Materielplanlægning 
 • 2005 - 2010 Forsvarsstaben, chef for Planlægningsafdelingen 
 • 2002 - 2005 Forsvarsstaben, chef for Planlægningsafdelingens Planlægningssektion 
 • 2000 - 2002 Kontrol- og Luftforsvarsgruppen, chef for HAWK afdeling Vest 
 • 2000 - 2000 Flyvevåbnets Officersskole, chef for Uddannelsessektionen 
 • 1999 - 2000 Sagsbehandler ved Forsvarsministeriets 1. kontor 
 • 1998 - Sekretær i Forsvarskommissionen af 1997 
 • 1996 - 1998 Forsvarsakademiet, lærer i faggruppe operationer og Logistik 
 • 1993 - 1995 Forsvarsstaben, sagsbehandler Logistik- og Byggeafdelingen 
 • 1992 - 1993 Næstkommanderende og chef for HAWK eskadrille 541 
 • 1988 - 1991 Taktisk Kontrolofficer ved HAWK eskadrille 541 
 • 1983 - 1985 Værnepligt og sergent 

Kilde: Forsvarsministeriet