rengøring

ISS trækker opsigelser tilbage og ansætter flere folk

Massive klager fra HKKFs tillidsfolk har fået FES til at indgå aftale med ISS om at styrke rengøringsindsatsen.
06. juli 2020

De mange klager over forringet rengøringsstandard på tjenestestederne har nu givet resultat.

FES har i dag meddelt, at ISS nu øger rengøringskapaciteten hen over sommeren og i resten af 2020. Det sker for at leve op til de aftalte rengøringsstandarder og de særlige krav til covid-19 indsatsen.

ISS havde ellers planlagt og gennemført en række afskedigelser, som har ført til drastiske nedskæringer i rengøringen efter genåbningen. Men de bliver nu trukket tilbage, og i stedet indsættes mere end 100 ekstra medarbejdere på rengøringsområdet, skriver FES i en mail til cheferne.

Tom Block, medlem af HKKFs bestyrelse og HKKFs repræsentant i det centrale samarbejdsudvalg i FES, er meget tilfreds med den nye udmelding fra FES:

”Jeg er glad for, at FES har reageret hurtigt på alle de meldinger, vi har fået fra vores tillidsfolk om en helt uacceptabel rengøringsstandard. Vi har viderebragt kritikken og opfordret til, at man fra centralt hold omgående sørger for at få bragt tingene i orden. Det har de lyttet til, og det er meget positivt”.

HKKF har efter en forespørgsel hos tillidsrepræsentanterne modtaget over 40 tilbagemeldinger, hvoraf langt de fleste meldte om en markant dårligere rengøringsstandard efter genåbningen end den, man havde før nedlukningen. Mange steder var daglig rengøring fx erstattet af ugentlig rengøring.

Tom Block understreger, at tillidsrepræsentanternes hurtige og massive tilbagemelding er afgørende for, at der nu er grebet ind:

”Det har stået krystalklart, at her var ikke tale om en enkelt svipser eller to, men om en massiv nedprioritering af rengøringen, og det har gjort indtryk på FES i den dialog, vi har haft. Derfor er det også utroligt vigtigt, at vi fortsætter med at reagere, når vi oplever problemer på rengøringsområdet – og på alle andre områder. Nu må vi følge op på, at løfterne bliver holdt, og at rengøringsstandarden bliver synligt forbedret”.

I mailen til cheferne skriver FES, at der efter sommerferien igangsættes et arbejde med at opbygge driftsplaner for de lokale tjenestesteder. Planerne skal udarbejdes i et samarbejde mellem tjenestestedscheferne, de lokale medarbejdere og ISS.

Tom Block opfordrer til, at alle HKKFs tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter sikrer sig, at de lokale samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisationer bliver inddraget i dette arbejde:

”Her har vi mulighed for at påvirke serviceleverancerne, så de kommer til at passe bedst muligt til de lokale behov. Det er en vigtig del af tiltagene for at decentralisere FES, og det skal vi sikre os indflydelse på”.