Kan smitte med COVID-19 være en arbejdsskade?

Beskæftigelsesministeren fastslår, at COVID-19 kan være en arbejdskade, der giver ret til erstatning. Men det vil være svært for alle andre end sundhedspersonale at få det anerkendt, vurderer eksperter.
24. april 2020

Smitte med COVID-19, også kaldet corona-virus, kan på lige fod med andre virussygdomme som almindelig influenza normalt ikke anerkendes som en arbejdsskade. Det skyldes, at smitten findes overalt og derfor også udenfor arbejdssituationen, hvilket kan gøre det svært at bevise/sandsynliggøre, at smitten er en følge af arbejdets forhold. Det vil gælde ved de fleste tilfælde af COVID-19.

Men nu har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har efter stærke opfordringer fra de faglige organisationer slået fast, at smitte med COVID-19 kan være en arbejdsskade, der giver ret til erstatning. Det er ikke et krav, at man er testet positiv for smitte med COVID-19. Man kan blive tilkendt erstatning, hvis det kan sandsynliggøres, at man er eller har været smittet, og at det er sket i forbindelse med ens arbejd

Det vil altid være en konkret vurdering fra sag til sag, hvilket betyder, at selvom ovennævnte betingelser er opfyldt, er det ikke sikkert, sygdommen kan anerkendes. Advokater med speciale i arbejdsskader vurderer, at ministerens udmelding vil betyde, at det vil være muligt for personale i sundhedssektoren at få anerkendt COVID-19 som arbejdsskade, mens det vil være umuligt for stort set alle andre faggrupper.

Hvis sygdommen anerkendes, vil man kunne få godtgørelse og erstatning for de VARIGE følger, f.eks. skader på lunger eller dødsfald, og man kan få dækket evt. udgifter til behandling.

Du er altid velkommen til at kontakte HKKFs arbejdsskadeteam, hvis du har spørgsmål.

Læs Arbejdstilsynets vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med COVID-19 her