Flemming Vinther

Konflikt fra 4. april?

Selv om vi ikke kan strejke, vedrører en konflikt om OK18 i høj grad konstabler og korporaler, skriver Flemming Vinther i sin leder i forårsnummeret af Fagligt Forsvar.
21. marts 2018

Hvis der ikke findes en løsning, kan en konflikt træde i kraft i hele den offentlige sektor fra den 4. april 2018. Konflikten kan udsættes i maksimalt to gange 14 dage, hvis Forligsmanden vurderer, at det øger chancerne for at opnå en aftale.

Forsvaret, og dermed medlemmer af HKKF, er også omfattet af konflikten, uagtet at vi ikke kan strejke og ikke vil være berørt af en eventuel lock-out.

Men hvad handler konflikten om, og har det overhovedet noget med HKKF at gøre?

Konflikten handler om tre hovedtemaer:

  • betalt spisepause
  • løn
  • en aftale om arbejdstid til lærergrupperne

Den handler om, at arbejdsgiverne fastholder, at de har ret til ensidigt at fjerne den betalte spisepause, hvis de skulle få den ide. Eller på dansk: De kan sætte folk op i tid med 2,5 timer om ugen uden lønkompensation.  

Den handler om, at vi er uenige om, i hvor høj grad det økonomiske opsving skal afspejles i løn og vilkår.

Og den handler om, at nogle af vores underviserkollegaer på femte år får deres arbejdstids reguleret af en lov og ikke af en aftale. Arbejdsvilkår i Danmark er aftalt og ikke fastsat ved lov, og det er en skamplet på den danske model, hvis det ikke bliver bragt i orden ved OK18.

Og så handler konflikten om, at der har sneget sig den uskik ind i vores overenskomstforhandlinger, at vores modpart mener, at vi skal acceptere en forringelse, for at de vil acceptere, at vi får et gode.

Overenskomster er ikke et ”nulsumsspil”

Overenskomster er ikke en byttehandel mellem goder og forringelser.

Overenskomster er der, hvor vi skaber rammerne for gode og attraktive arbejdspladser, så vi også i fremtiden kan tiltrække og fastholde kompetente og kvalificerede kollegaer i tilstrækkeligt omfang.

Overenskomster er der, hvor vi i fællesskab tager ansvar for balancen mellem arbejdsliv og fritid, skaber ordentlige vilkår og fastsætter prisen på arbejdskraften.

For det er jo netop arbejdskraft, som arbejdsgiveren får som modydelse for de goder, vi lønmodtagere får forhandlet hjem.

Det, som skal fylde i arbejdsgiverens vægtskål, er kvalificeret arbejdskraft. Det er ikke forringelser af vores vilkår. Den praksis må og skal stoppes.

Konflikten vedrører i høj grad konstabler og korporaler

Udfaldet af denne konflikt vil være afgørende for, hvad der kan opnås af resultater ved overenskomstfornyelser i mange år frem.

Vores offentlige kollegaer er udtaget til strejke. Det kan vi desværre ikke deltage i. Men vi kan vise vores fuldstændige og udelte opbakning. Det kan vi gøre i hverdagen på kasernerne overfor de kollegaer, der strejker. Det kan vi gøre på de sociale medier. Og det kan vi gøre ved at møde op til alle de arrangementer, der den kommende tid vil være i hele landet.

Vi ved om nogen, hvad det vil sige at kæmpe for andre. Vi ved om nogen, hvad det vil sige at føle opbakning til den kamp.

Lad os vise Danmark, hvad det vil sige at stå sammen!

Flemming Vinther

forbundsformand