Arkivfoto fra MINUSMA i Mali. Foto: Forsvaret

Kort varsel om udsendelse koster

Bliver du udsendt til en international operation med et varsel på under 30 dage, har du krav på et tillæg. For nylig har et medlem fået næsten 13.000 kroner, fordi han blev udsendt med kort varsel og helt uden skriftligt varsel.
01. november 2017

Udsendelser er en del af jobbet som professionel soldat, men når man udsendes med kort varsel, er det en gene – ikke mindst for familie og pårørende. Derfor har forsvaret bestemmelser om, hvordan du skal varsles om en udsendelse. Og HKKF har forhandlet et tillæg som du får, hvis du udsendes med kort varsel.

Mundtligt varsel er ikke nok

Din chef skal varsle dig om en planlagt beordring til udsendelse i INTOPS. Det kan chefen i første omgang gøre mundtligt, hvor han eller hun fortæller om forventet tidspunkt og varighed for udsendelsen, hvilken mission der er tale om samt iværksættelsen af helbredsgodkendelse og eventuelle missionsspecifikke tiltag.

Men den mundtlige besked er ikke nok. I forsvarets bestemmelser står:

”Den mundtlige besked skal følges op med en mail via FIIN- eller internetadresse til den pågældende medarbejder, hvor ovennævnte oplysninger skal fremgå. Den mundtlige besked skal følges op med de oplysninger, der føres på bemandingslisten for missionen”.

Der er ikke et formelt krav om tidspunkt for varslet, men der bør tilstræbes et varsel på minimum seks måneder. Og hvis du ikke får et varsel mindst 30 dage før din udsendelse, har du krav på et tillæg på mellem 500 og 2.000 kroner pr. måned du er udsendt (se faktaboks nederst).

Medlem fik 13.000 kr. på grund af for kort varsel

Reglerne er altså forholdsvis enkle: Har du ikke fået et skriftligt varsel mindst en måned før afrejse, er du berettiget til et tillæg.

Alligevel fik HKKF for nylig en henvendelse fra et medlem, hvis regiment afviste, at han skulle have et tillæg, selv om han aldrig fik et skriftligt varsel forud for sin seks måneders udsendelse.

Den 21. december 2016 fik medlemmet et telefonopkald fra sin delingsfører, om at han skulle til Mali til februar og ellers ikke yderligere detaljer. I januar begyndte forberedelserne til udsendelsen, og først i februar blev flybilletterne bestilt.

I januar 2017 skrev Rådgivningsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) til Ingeniørregimentet og bad dem udfærdige et endeligt skriftligt varsel, men det skete ikke.

Derfor er HKKF enig med medlemmet i, at han skal honoreres for at være varslet under 14 dage før en udsendelse, der varede mere end 170 dage. Det har FPS nu givet HKKF medhold i, og medlemmet har fået efterbetalt 12.924 kroner.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HKKFs konsulent Mirjam Spetzler på 33 43 21 62 eller msp@hkkf.dk. Du kan også henvende dig på kommandokontoret eller til din tillidsrepræsentant.

 

Fakta

Det tillæg, du er berettiget til ved kort varsel før udsendelse, kaldes ”Forhøjet udetillægslignende tillæg”. Det opgøres på lønkode 5462 på din lønseddel.

Tillægget gives i forskellige satser afhængigt af, hvor længe du skal være udsendt og hvor kort før afrejse du får varslet:

0-14 dages varsel, udsendelse 90-170 dage: 1.077,01 kr. pr. måned

0-14 dages varsel, udsendelse mere end 170 dg: 2.154,01 kr. pr. måned

15-30 dages varsel, udsendelse 90-170 dage: 538,50 kr. pr. måned

15-30 dages varsel, udsendelse mere end 170 dg: 1.077,01 kr. pr. måned

Tillægget er skattefrit.