Soldater bevogter Synagogen i København.

Ledelsen afviser blankt tillæg for støtte til politiet

”Vi har fået en iskold afvisning af vores krav”, fortæller Flemming Vinther, der kalder arbejdsgivernes holdning en hån mod HKKFs medlemmer. Nu vil forbundet sammen med tillidsfolkene overveje næste skridt.
01. november 2017

HKKF har stillet krav om, at der ydes et særligt tillæg til de medlemmer, der er indsat som støtte til politiet. Men Forsvarets Personalestyrelse afviser blankt, at det kan komme på tale.

Flemming Vinther sagde forud for forhandlingerne, at han forventede at møde en forhandlingsvillig arbejdsgiver, der ville være indstillet på at lytte og finde løsninger i respekt for, at HKKFs medlemmer ikke kan konflikte deres krav igennem. Men efter to forhandlingsmøder må han erkende, at der ikke er vilje til at forhandle løsninger på den anden side af bordet.

Arrogant arbejdsgiver

”Vi er blevet mødt med en blank afvisning, og jeg er både vred og frustreret over den arrogance, vores arbejdsgiver udviser. Vores krav er fuldstændig i tråd med, hvad man ser andre steder på arbejdsmarkedet, hvor ledelsen ændrer og omlægger medarbejdernes vilkår. Men vores ledelse vil hverken lytte eller forhandle”, siger Flemming Vinther.

HKKF har hele tiden fastholdt, at det er en helt ny situation, når soldater indsættes i en skarp mission på dansk jord, og at honoreringen naturligvis skal afspejle dette. Det er også nyt og en stor belastning for familien, at de skal køre i treholdsskift i tre-fire måneder.

Men de argumenter afviser FPS.

”De medgiver sådan set, at der er tale om en ny opgave, og de medgiver også, at det er nyt at køre i treholdsskift, og at det kan give et yderligere pres på soldaterne og deres familier. Men FPS står fast på, at det er dækket af de ydelser, som de allerede får. Altså de helt almindelige ydelser i forhold til arbejdstidsaftalen og natpenge m.v., som vi kender fra normale aktiviteter i Danmark”, siger Flemming Vinther.

”Men det her er IKKE daglig tjeneste henlagt til Synagogen eller grænserne. Det er en skarp indsættelse, som må formodes at være højrisiko, og som tilrettelægges på en måde, der giver store gener for familierne”.

Støtte fra luften er mere favorabelt

Flemming Vinther peger på, at arbejdsgiverne selv i foråret 2016 meldte ud, at de kollegaer, som skulle have bistået politiet i modtagecentrene, skulle have ydelser jf. beredskabsaftalen - altså en særlig honorering på omkring 2000 kr. pr. vagt.

”Det er helt sort, at de kolleger, der nu indsættes under en fællesnævner som hedder terror, ikke skal tilbydes de samme vilkår, og at man nu pludselig totalt afviser enhver form for tillæg”.

Det falder også Flemming Vinther for brystet, at andre personalegrupper har fået tilbudt væsentligt bedre vilkår end konstabelgruppen:

”Vi har set ledelsen indgå en aftale om særlig honorering af kollegaerne fra HOD og CS, som i Fennec-beredskabet yder støtte til politiet fra luften, i form af en ganske favorabel arbejdstidsaftale. Det skete samtidig med at de meldte ud, at soldater, der støtter politiet på landjorden, skal følge normale arbejdstidsregler og honorering. Det hænger slet ikke sammen, og det er en hån mod vores medlemmer”.

Soldater kan man åbenbart byde alt

Det er uacceptabelt, at FPS afviser kravene og ikke er indstillet på at indgå i en reel forhandling, siger Flemming Vinther:

”Deres argumenter stritter i alle retninger, og der er reelt tale om en iskold afvisning af vores medlemmers krav. Jeg forstår ikke den dybere årsag, men et meget stærkt fokus på økonomi og en holdning som åbenbart går på, at soldater kan man byde hvad som helst, fremstår desværre ret tydeligt”.

Flemming Vinther er foruroliget over, at arbejdsgivernes afvisning af at forhandle om de nye opgaver ligger i lige linje med den måde, FPS agerer på i flere andre sager. HKKF har gennem længere tid har oplevet, at arbejdsgiverne forsøger at bøje regler og aftaler, at der ofte ikke er styr på ydelser i forbindelse med særlige aktiviteter, og at det kan være meget vanskeligt at sikre, at medlemmerne får, hvad de har krav på.

Vi må overveje næste skridt

”Vi bliver nødt til at overveje, hvad vi stiller op med en arbejdsgiver, der trækker i den retning. Jeg vil meget kraftigt opfordre vores medlemmer og tillidsfolk lokalt til at gøre deres chefer opmærksomme på, at det her er en uacceptabel afvisning af vores krav om tillæg for støtte til politiet. Og så må vi jo sammen med tillidsfolkene drøfte og overveje, hvad vores næste skridt skal være”, siger Flemming Vinther.

”Og så må jeg sige, at jeg er enig med mange af vores medlemmer i, at det lugter af løndumping, når en opgave går fra politiet til forsvaret og dermed til en gruppe, som gennemsnitligt er lønnet lavere. Det er ikke en smuk indpakning til en i øvrigt vigtig og relevant opgave”.