HKKF Livlinen

Desværre kommer nogle medlemmer hjem fra udsendelser med alvorlige psykiske efterreaktioner. I dag er der heldigvis både fokus og hjælp at hente hos forsvaret og offentlige myndigheder. Men enkelte har brug for anden støtte, og her kan HKKF Livlinen være en hjælp for tidligere og nuværende medlemmer.​​​​​​

Livlinen

Hvad er Livlinen?
 • HKKF Livlinen er et tilbud til den gruppe veteraner, som det etablerede system ikke evner at hjælpe
 • HKKF Livlinen er et tilbud til de grupper af veteraner, som har været nødsaget til at vælge det etablerede system fra
 • HKKF Livlinen yder holistisk støtte og hjælp ud fra veteranens behov
 • HKKF Livlinen er en integreret del af HKKF samlede indsats på veteranområdet
Hvordan hjælper vi?

HKKF Livlinen anerkender medlemmets behov og problemer, og vi tilrettelægger støtten individuelt.

Vi skal sikre os, at veteranen forstår, at han/hun har ansvar for eget liv. Vi skal ikke overtage veteranens liv, men vi har pligt til at sikre, at veteranen flytter sig i retning af at kunne tage fuldt og helt ansvar for alle aspekter af eget liv.

Vi behandler ikke - men vi hjælper med at finde den rette behandling og skabe kontakt til det etablerede system. Vi tager således udgangspunkt i den enkeltes hverdag.

Vores mål er først og fremmest at skabe tillid, tryghed og ro og der med skabe en platform for den egentlige behandling.

Hvad kan vi hjælpe med?

HKKF Livlinen hjælper for eksempel med at:

 • Søge om førtidspension, dagpenge eller anden indtægt eller økonomisk støtte fx fonde og legater
 • Få bolig eller midlertidigt tag over hovedet, hvis man står med et akut boligproblem
 • Tage kontakt til myndigheder m.fl.
 • Opfylde formelle krav og papirarbejde
 • Skaffe behandling til misbrugsproblemer
 • Få et netværk til medlemmer i samme eller lignende situationer
 • Skabe, genoptage eller styrke kontakt til familie og venner

Hvor kan du ellers få hjælp?

Forsvarets Veterancenter

Forsvaret har oprettet et Veterancenter for ansatte og tidligere ansatte ved forsvaret. Her kan du og dine pårørende få råd og vejledning hos forsvarets socialrådgivere og psykologer – såvel før som under eller efter udsendelse.

På Veterancentrets døgntelefon kan du komme til at tale med en socialrådgiver.

Læs mere på Veterancenterets hjemmeside

Soldaterlegatet

Soldaterlegatet hjælper tidligere civile og militære udsendte i internationale militære missioner, deres pårørende og efterladte, der efter udsendelse har behov for økonomisk støtte pga. en fysisk eller psykisk skade, der er opstået under udsendelsen.

På Soldatrelegatets hjemmeside finder du bl.a. retningslinjer for at søge soldaterlegatet, en beskrivelse af fondens historie og igangværende projekter og initiativer samt nyheder, kontaktinfo m.m.

Læs mere på soldaterlegatets hjemmeside

Veteranhjemmene

Der findes i dag veteranhjem i Aalborg, Fredericia, Aarhus og København (Frederiksberg).   

Læs mere på veteranhjemmenes hjemmeside