Lønstigning med januarlønnen

Lønstigning på januarlønnen

Som resultat af overenskomstforhandlingerne, steg lønnen med 0,75 procent fra 1. oktober. Udbetalingen har været forsinket og bliver først fuldt og helt effektueret med lønudbetalingen ultimo januar 2019.
04. december 2018

Som resultat af overenskomstforhandlingerne steg lønnen for HKKFs medlemmer med 0,75 procent fra 1. oktober 2018.

Udbetalingen af lønstigningen er blevet forsinket - og endda over to omgange.

0,50 procent af stigningen er en del af den overenskomstaftale, der blev indgået for alle statens ansatte. Den er blevet udbetalt ultimo november med tilbagevirkende kraft fra 1. oktober.

0,25 procent af stigningen vedrører kun HKKFs område, og den stigning er endnu ikke kommet til udbetaling på grund af nogle tekniske spørgsmål hos forsvaret. FPS oplyser, at denne ændring først vil kunne effektueres på lønudbetalingen ultimo januar 2019. Det bliver selvfølgelig med tilbagevirkende kraft fra den 1. oktober 2018.

Du kan se de opdaterede satser forløn og tillæg pr. 1. oktober 2018 her.