totalforsvar

Lov om genindkaldelse af soldater vedtaget

Fra 1. juli 2019 vil alle, der har været ansat i forsvaret i et år eller mere, have pligt til at forrette tjeneste i krig eller krisesituationer i op til 36 måneder. Forpligtelsen gælder, indtil den enkelte når sin pensionsalder. Nuværende ansatte vil dog efter anmodning kunne fritages for forpligtelsen.
01. april 2019

Det besluttede et flertal af folketingets medlemmer onsdag, da de vedtog et forslag til lov om forsvarets personel.

HKKF har protesteret kraftigt mod forslaget, som formand Flemming Vinther kalder en stavnsbinding af soldaterne.

”Det er utroligt indgribende i den enkeltes liv, og det er en helt urimelig stavnsbinding, at folk skal stå til rådighed indtil pensionsalderen. Vi mener, at tidligere militært ansat personale bør tilbydes rådighedskontrakter, hvor de frivilligt påtager sig at stå til rådighed i et nærmere bestemt omfang og på kendte vilkår”, siger Flemming Vinther.

HKKF har forsøgt at råbe politikerne op både med forslag om at begrænse den periode, den enkelte skal stå til rådighed, og med opfordring til at præcisere i hvilke situationer loven kan anvendes.

Forsvarsministeren har understreger, at tidligere militært personel kun forventes indkaldt ”i de tilfælde, hvor det faste personel eller personel af reserven ikke vil udgøre en tilstrækkelig ressource til at løse forsvarets opgaver under krig eller andre ekstraordinære forhold og i katastrofetilfælde”.

Men det er alt for upræcist og nærmere sig elastik i metermål, mener Flemming Vinther:

”Jeg er sikker på, at alle vores nuværende og tidligere medlemmer nok skal være der, hvis Danmark er i krise eller krig. Men vi taler om også at give en minister muligheden for at indkalde folk med en militær baggrund i op til 36 måneder, hvis ministeren fx vurderer, at en terrorhandling udløser det behov. Uden at der er taget det mindste stilling til vilkår, eller hvordan man sikrer, at kollegaen kan vende tilbage til sit job efterfølgende. Det er meget vidtgående”.

På HKKFs foranledning har både SF og S stillet et par kritiske spørgsmål i forbindelse med udvalgsbehandlingen, men svarene har ikke været så tydelige, som HKKF har ønsket.

”Vi havde ønsket at få indhegnet de muligheder, ministeren har, så der ikke er tvivl om, i hvilke situationer soldater kan genindkaldes. Det er blevet til et meget lavt hegn, som er bedre end ingenting, men som man kan frygte let kan falde i en storm”, siger Flemming Vinther.

Loven træder i kraft 1. juli 2019. Rådighedsforpligtelsen for militært personel vil gælde for alle, der er ansat i forsvaret på det tidspunkt, og for alle der efterfølgende bliver ansat. Nuværende ansatte vil dog efter anmodning kunne fritages for forpligtelsen.