fc forligsimplementering

Medarbejderne skal inddrages i implementeringen af forsvarsforliget

Processen skal være åben og inddragende, og samarbejdsudvalgene skal være med i hele processen.
22. februar 2018

Det fastslog forsvarschef Bjørn Bisserup, da han torsdag informerede HKKFs repræsentanter i samarbejdsudvalgene om forsvarsforliget og den igangværende implementeringsproces.

Bjørn Bisserup sammenfattede forsvarsforliget i fire punkter:

  • Samlet set vil Forsvaret med udgangen af forligsperioden have flere operative enheder, en mindre ledelsesstruktur og flere soldater.
  • De eksisterende garnisoner bevares.
  • Det tilstræbes, at færrest mulige skal flytte.
  • Den samlede prognose peger på, at risikoen for afskedigelser er begrænset.

Om implementeringsprocessen fortalte han, at det kommer til at gå stærkt. Det samlede implementeringsgrundlag skal være klart 15. juni, og processen forløber over tre faser:

  • Fase 1 (8. februar – 6. marts): Opgaveanalyse
  • Fase 2 (10. marts – 18. april): 1. udkast til Business Case
  • Fase 3 (21. april – 21. maj): Endeligt udkast til Business Case

Samarbejdsudvalgene skal inddrages i alle tre faser.

Dermed punkterede forsvarschefen den myte, der er udbredt hos nogle af forsvarets ledere, om at de har tavshedspligt i forhold til at drøfte forligsimplementeringen med medarbejderne.

Det SKAL drøftes med medarbejderne, og hvis det ikke sker, er det et brud på ledelsens informationspligt - og så hører HKKF gerne om det.