Generalmajor Michael Anker Lollesgaard. Arkivfoto Forsvarsgalleriet

Michael Lollesgaard ny chef for hæren

Den 1. september 2019 tiltræder generalmajor Michael Lollesgaard som ny chef for Hærkommandoen. Han erstatter Hans-Christian Mathiesen, der siden den 24. oktober 2018 har været fritaget for tjeneste, mens Auditørkorpset undersøger en sag om mulig tjenestemisbrug og grov pligtforsømmelse.
23. august 2019

”Jeg er glad for, at der nu kommer ro om stillingen som chef for hæren. Det er vigtigt, fordi hæren står midt i en kæmpe opgave med at implementere forsvarsforliget og samtidig løse opgaver ude og hjemme”, siger HKKF formand Flemming Vinther og fortsætter:

”Jeg vil også gerne sende en personlig lykønskning til Michael Lollesgaard med stillingen. HKKF har haft et stærkt og tillidsfuldt samarbejde med Michael Lollesgaard, blandt andet da han var chef for 1. brigade. Her oplevede vi, at Michael Lollesgaard har stort fokus på personellet, ligesom han kommer med stor operationel erfaring. Nu ser vi frem til at fortsætte samarbejdet om at få skabt en god arbejdsplads, der samtidig kan løse de mange opgaver ude og hjemme”.

Generalmajor Michael Lollesgaard er 58 år og er netop hjemvendt fra Yemen, hvor han var chef for FN’s mission. Tidligere har han blandt andet været chef for Danmarks militære repræsentation i Nato, leder af FN Minusma-mission i Mali samt chef for 1. brigade i hæren.

Forsvarsministeriet oplyser, at Hans-Christian Mathiesen vil blive placeret i Forsvarskommandoen, indtil sagen ved Auditørkorpset er afklaret. 

Kenneth Pedersen chef for operationsstaben

Forsvarskommandoen oplyser også, at midlertidig chef for Hærkommandoen, generalmajor Kenneth Pedersen vender tilbage til sin stilling som chef for Operationsstaben. Til det siger Flemming Vinther:

”Jeg vil også gerne sige tak til Kenneth Pedersen for godt samarbejde i den tid, han har været midlertidig chef for Hærkommandoen. Vi har haft en tæt og tillidsfuld dialog om alle emner. Både der, hvor vi har været enig og der, hvor der har været forskellige syn på sagerne. Det vil jeg gerne kvittere for, og det samarbejde ser jeg frem til at fortsætte med Kenneth som chef for operationsstaben”.

Endelig oplyser forsvaret, at generalløjtnant Max Arthur Lund Thorsø Nielsen (også kaldet MALT) bliver Danmarks Militære Repræsentant i NATO og EU. Han tiltræder den 1. september 2019, og hans stilling som chef for Forsvarsstaben bliver derfor nu slået op. Chefen for Udviklings- og Planlægningsstaben er udpeget som fungerende chef for Forsvarsstaben i FKO.