Forsvarsminister Peter Christensen besøger Antvorskov Kaserne

Millioner på vej til kaserne-moderniseringer

Folketingets finansudvalg tiltrådte den 24. november 2016, at der afsættes 283 millioner kroner til nye garager og bygninger til bad- og omklædning i hæren. HKKFs forbundssekretær Kurt Brantner er glad for, at der endelig kommer gang i projektet, men understreger at behovet er endnu større.

26. november 2016

Af Lars Bo Axelholm

Torsdag gav Folketingets finansudvalg grønt lys til, at der afsættes 283 millioner kroner til nye garager og bygninger til bad- og omklædning i Holstebro, Slagelse, Skive, Oksbøl og Høvelte (se faktaboks nederst)

Antvorskov Kaserne i Slagelse er topscoreren med en investering på 92 millioner. Netop her var forsvarsminister Peter Christensen (V) på visit i går.

”Grundlæggende handler det om, at jeg mener, at vi overordnet set har den rigtige struktur på kaserneområdet i Danmark, og derfor skal vi også investere i rammerne. Sådan at de bliver ved med at være optimale, og vores soldater har gode arbejdsforhold,” siger forsvarsministeren til HKKF.

Hvad vil du sige til de soldater, der længe har ventet på penge til moderniseringer, så de ikke skal fryse på garageanlæggene?

”Nu kommer pengene, og nu har vi besluttet at gå i gang med de konkrete projekter. Jeg ser en udrulning over en årrække, hvor vi får investeret over 1,2 mia. kroner i rammerne. Rammer, som jeg også håber, at den enkelte soldat kan se fordelen af,” siger Peter Christensen.

I første omgang er der dog kun afsat 283 mio. kr., og ikke de 1,2-1,5 mia. kroner, som det anslås, at den samlede moderniseringsplan for 2014-2025 vil koste. 

Behersket glæde hos HKKF

Hos HKKF er forbundssekretær Kurt Brantner glad for, at der omsider kommer gang i moderniseringerne:

”Det er godt, at der nu bliver taget hul på arbejdet. Nye bad- og omklædningsfaciliteter til vores medlemmer er hårdt tiltrængt, men det vigtigste er, at der bliver bygget nye garager til vores soldater, så arbejdsmiljøreglerne bliver overholdt.”

Glæden er dog afmålt. For selv om der nu bliver gennemført moderniseringer en række steder, er der stadig andre steder, der ikke får glæde af bevillingen i denne omgang.

”De 283 mio. kr., er desværre langt fra nok til at løse alle arbejdsmiljøproblemerne. Det er fint, at der bliver givet penge til én afdeling i Oksbøl, (1. artillerideling, red.) men der er stadig andre steder i Oksbøl, som har problemer. Det samme i Skive. At du giver en ny garage til én enhed, løser jo ikke problemet for de andre enheder”, siger Kurt Brantner og fortsætter:

”Vi har i HKKF besøgt de fleste tjenestesteder, og der er problemer med at overholde arbejdsmiljøreglerne alle steder. Vi kan som faglig organisation ikke være tilfredse før, alle tjenestestederne lever op til arbejdsmiljøloven. Projektet har været på tegnebrættet siden 2014, og vi har ventet længe på at finansudvalget skulle give grønt lys til at komme videre. Så selvom det kun er starten, så glæder jeg mig over, at Etape 1 nu endelig er skudt i gang”.

Fakta

Projektet indgår i forsvarsministeriets samlede moderniseringsplan på etablissementsområdet, der forventes gennemført i perioden 2014-2025, og som skal understøtte hærens omstilling fra hovedsageligt at uddanne værnepligtige til den nuværende professionelle styrke med nye højteknologiske køretøjer og nyt materiel.

Der udestår fortsat stillingtagen til det præcise omfang af planen, idet de samlede udgifter umiddelbart estimeres til cirka 1,5 milliarder kroner. Dette afklares primo 2017.

Den 24. november godkendte finansudvalgte første fase til ialt 283 millioner. Det indebærer:

Holstebro. Ombygning af depotbygning til standardgarage

 • Bygningen vil blive anvendt af to Kampvognseskadroner, som p.t. anvender gamle kolde garagebygninger.
 • Disse bygninger nedrives, når 1. etape er gennemført.
 • Pris: 25,0 mio. kr.

Dyrby Vestergård. Ny værkstedsfacilitet.

 • Enheden på Dyrby Vestergård råder pt. ikke over en værkstedsfacilitet og har været henvist til at søge støtte ved andre enheders faciliteter i Holstebro og Skive. Enheden får nye 30 meter lange køretøjer i 2018, og de eksisterende værksteder i Holstebro og Skive er ikke dimensioneret til de nye køretøjer. Det er derfor nødvendigt at bygge en ny værkstedsfacilitet, som er dimensioneret til enheden, der hvor enheden hører hjemme
 • Pris: 18,0 mio. kr.

Slagelse. Ny værkstedsgarage sammenbygget med materiel-, bade-, og omklædningsfacilitet, samt selvstændig materiel-, bade- og omklædningsfacilitet.

 • Den ene nye materiel-, bade- og omklædningsfacilitet skal benyttes af Gardehusarregimentets I og II bataljons enheder. Enhederne benytter i dag eksisterende faciliteter til bad og omklædning. Disse  kan således frigøres til genanvendelse for Hærens Basisuddannelse eller lægges i dvale. Byggeriet skal derudover imødekomme Forsvarsministeriets Efterretningstjenestes krav til opbevaring af våben, samt give de professionelle soldater generelt bedre forhold.
 • Den nye værkstedsgarage, sammenbygget med materiel-, bade- og omklædningsfacilitet skal benyttes af Trænregimentets stedlige reparationsdeling, som flytter fra gamle værkstedsgarager, der ikke er dimensioneret til eks. infanterikampkøretøjet. De eksisterende bygninger skal efterfølgende anvendes til Hærens Basisuddannelse med tilhørende værksteder.
 • Pris: 92,0 mio. kr.

Skive. Ny værkstedsgarage.

 • Trænregimentets reparationsdeling har ikke et tidssvarende værksted og låner bl.a. standpladser ved Forsvarets Hovedværksted i Skive. Enheden anvender derudover en bygning, som samtidigt fungerer som vaske- og smørehal for alle andre enheder ved Ingeniørregimentet. Der er således utilstrækkelige faciliteter på kasernen, ligesom lån af standpladser ved hovedværkstedet i Skive generelt medfører forsinkelser i eftersyn/vedligeholdelse på andre og lavere prioriterede opgaver ved hovedværkstedet. De eksisterende bygninger vil efterfølgende blive benyttet af andre enheder, som derved får lettere adgang til bl.a. vask og smøring.
 • Pris: 37,0 mio. kr.

Oksbøl. Ny standardgarage sammenbygget med materiel-, bade-, og omklædningsfacilitet.

 • Bygningen vil blive anvendt af 1. Artilleriafdeling, som i indeværende forlig er udvidet fra ca. 150 mand til ca. 300 mand. Tilsvarende er enhedens køretøjspulje øget betragteligt. Enheden anvender pt. bade- og omklædningsfaciliteter og våben- og materielrum spredt over Oksbøllejren.
 • Indkvarteringsbygningen som enheden pt. anvender til bade- og omklædningsfacilitet vil efterfølgende blive anvendt til indkvartering af udefrakommende skydende enheder, som derved ikke skal indkvarteres på hotel ”ude i byen”.
 • Eksisterende våben- og materielrum vil efterfølgende blive anvendt som rådig kapacitet eller lagt i dvale.
 • Pris: 55,0 mio. kr.

Høvelte. Ny standardgarage sammenbygget med materiel-, bade-, og omklædningsfacilitet.

 • Bygningen vil blive anvendt af et Panserinfanterikompagni ved Den Kongelige Livgarde. Enheden flytter fra kolde garager, som nedbrydes under 2. etape for at gøre plads til yderligere garage med materiel-, bade- og omklædningsfacilitet.
 • Enhedens nuværende bade- og omklædningsfaciliteter vil efterfølgende kunne anvendes i forbindelse med Ejendomsstyrelsens øvrige kapacitetstilpasning.
 • For at skabe byggefelt til nybyggeriet nedbrydes 3 bygninger med en årlig driftsbesparelse på ca. 0,4 mio. kr.
 • Pris: 56,0 mio. kr.

Ibrugtagningen af enkeltprojekterne gennemføres gradvist frem til ultimo 2018.

(Kilde: Forsvarsministeriets indstilling til Folketingets Finansudvalg)