Forsvarsminister Peter Chritensen

Minister kom med ros og gode nyheder

Er du ansat på tjenestemandslignende vilkår, kan du nu beholde din kontraktform efter en sergentuddannelse. Det fortalte Peter Christensen, da han gæstede HKKFs kongres.
14. november 2016

Fra talerstolen roste Peter Christensen HKKFs medlemmer for en engageret indsats ude som hjemme. Nyheden om mulighed for fortsat at opnå tjenestemandsstatus leverede han som en anerkendelse for den professionelle indsats:

”Vi vil vi nu gøre det lettere for jer. Hvis I som overenskomstansat konstabel på langtidskontrakt ønsker at blive sergent, vil I fortsat have mulighed for at blive tjenestemand, hvis I er ansat før stoppet (af ansættelser på tjenestemandslignende vilkår, red.). På den måde håber jeg, at flere af jer får lyst til at søge nye muligheder og udfordringer.”

Dermed imødekommer ministeren et stort ønske fra HKKF.

I 2014 stoppede forsvaret med at ansætte på kontrakt med mulighed for tjenestemandsansættelse. Men da man får ny kontrakt, hvis man skifter fra konstabel til sergent, betød det, at kolleger, der i forvejen havde en tjenestemandslignende kontrakt, skulle opgive muligheden for at blive tjenestemand, hvis de skiftede fra konstabel til sergent. De skulle i stedet tegne en ny langtidskontrakt uden mulighed for tjenestemandsansættelse.

Uddannelse og flere penge på vej?

Peter Christensen understregede betydningen af et højt uddannelses- og efteruddannelsesniveau i konstabelgruppen.

”Vi skal ved ansættelsen give et godt fundament til det videre arbejdsliv både i og udenfor forsvaret. Både nu og i fremtiden skal vi bruge det civile uddannelsessystem til at give jer og jeres kolleger supplerende civile kompetencer. Samtidig skal vi beskrive forsvarets uddannelser, så de er både forståelige og konkrete,” sagde forsvarsministeren, som næsten lovede, at der er flere penge på vej til forsvaret.

”Regeringen går til forhandlinger med ambitioner om at øge forsvarsbudgettet. Det sker på grund af det ændrede sikkerhedsbillede – ikke på grund af Donald Trump,” sagde forsvarsminister Peter Christensen til stor morskab for de 134 delegerede og kongressens mange gæster.  

Samarbejdet med HKKF

Peter Christensen takkede også HKKF for et godt samarbejde og inviterede til fortsat tæt dialog op til et nyt forlig:

”I det kommende forlig vil I som faglig organisation spille en central rolle. Derfor er vores relation til hinanden vigtig. Jeg synes, at vi har et godt og et konstruktivt samarbejde, og det vil jeg gerne kvittere for. Jeg ser frem til, at vi fortsat kan tale klart til hinanden om tingene, så vi kan løse udfordringerne i fællesskab”

Fakta om kontrakter ved udnævnelse til sergent:

Udmeldingen fra ministeren betyder, at alle beholder den kontraktform de har i dag, hvis de skifter fra konstabel til sergent.

  • Er du ansat på en langtidskontrakt på overenskomstvilkår med mulighed for at blive tjenestemand, vil du også som sergent få en kontrakt på tjenestemandslignende vilkår
  • Har du en K-35 kontrakt i dag, vil du også som sergent få en K-35 kontrakt
  • Er du tjenestemand i dag, vil du også få en kontrakt som tjenestemand som sergent
  • Er du ansat på langtidskontrakt på overenskomstvilkår uden mulighed for tjenestemandsansættelse, vil du blive ansat som sådan som sergent.

Af Morten Fredslund