Mød HKKF på Folkemødet

Mød HKKF på Folkemødet

Lørdag den 16. juni inviterer HKKF til debat om kvalitet i arbejdsskadesystemet på Folkemødet. Er du ikke på Bornholm, kan du se uddrag af debatten på Facebook . Her får du også overblik over, hvor du ellers møder HKKF på Folkemødet.
12. juni 2018

Alt for ofte får lønmodtagere urimelige og uforståelige afslag i sager om psykiske arbejdsskader.

 

Soldater oplever, at kampen i arbejdsskadesystemet er mere opslidende end kampen mod Taleban. Og kolleger fra alle fag risikerer at stå alene uden erstatning, hvis de kommer til skade på jobbet – også når jobbet er at passe på os.

 

Politikerne lover, at ingen lades i stikken. De opretter særpakker og særlove for veteraner. Men i realiteten presser man grænserne, for hvornår en psykisk arbejdsskade kan anerkendes. Og man accepterer en sagsbehandlingsproces, hvor kvaliteten halter.

 

Derfor rejser soldaternes fagforening HKKF debatten om kvalitet i sagsbehandling af psykiske arbejdsskader under Folkemødet på Bornholm. Det gør vi lørdag den 16. juni kl. 14 sammen med gode kolleger fra andre faggrupper. For problemet berører os alle.

 

Vi spørger politikerne, hvordan de vil sikre kvalitet i arbejdsskadesystemet, og hvad der er vigtigst:

  • Kvantitet eller kvalitet
  • Hurtige eller rigtige afgørelser
  • Borgerens eller systemets behov

 

Er du ikke selv på Bornholm?

Vi laver selvfølgelig et sammendrag af debatten, så alle kan følge med i, hvad der bliver sagt - også selvom du ikke er på Bornholm under Folkemødet. Følg med på HKKF Facebook eller i efterårsnummeret af Fagligt Forsvar.

Fakta

Mød HKKF på Folkemødet

Torsdag den 14. juni

14.30 - 15.30: Musketerernes kampe

Hos Danmarks Læreforening (G18, Lærernes Hus). 
Debat og evaluering af overenskomstforløbet på det offentlige område med HKKF formand Flemming Vinther, Anders Bondo Christensen Formand, Danmarks Lærerforening, Grethe Christensen, Formand, Dansk Sygeplejeråd og Nina Palesa Bonde, Formand, Dommerfuldmægtigforeningen

 

Lørdag den 16. juni

10.45-11.30: Hvilken OK køber du - offentlig eller privat?

Hos Dansk Arbejdgiverforening (G5)
Debat om offentlige vs. private overenskomster med bl.a. HKKF formand Flemming Vinther, Mona Striib Forbundsformand, FOA, Kristian Heunicke Direktør, KL og Pernille Knudsen, Viceadministrerende direktør, DA.


12.-12.45: Den danske model i en offentlig kontekst.

Hos Radiograf Rådet (F15 - Sverigesvejs Debattelt)
Debat om den danske model med bl.a. HKKF formand Flemming Vinther, forsker Laust Høgedahl, journalist David Trads, formand for Krifa Søren Fibiger Olesen og moderator Anders Lund Madsen.


14-14.40: Passer vi godt nok på dem, der passer på os?

Hos HKKF (H12)
Debat om arbejdsskadesystemet med HKKF formand Flemming Vinther, Formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt og medlemmer af Folketinget Jan Johansen (S) og Jeppe Jakobsen (DF)


17.15-18.00: Stærkere end nogensinde? Fagbevægelsen efter OK18.

K6 - Akademikernes Hus
Debat om fagbevægelsen efter OK 18 med HKKF formand Flemming Vinther, Formand for akademikerne Lars Qvistgaard og formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen.