Bevar tjenestemandsansættelse

Mulighed for at bevare tjenestemandsansættelsen.

I efteråret 2016 blev det besluttet, at sergenter og konstabler kan bevare muligheden for tjenestemandsansættelse, selvom de skifter hovedfunktionsniveau. Nu er de nye regler implementeret. Se her, hvordan du skal forholde dig.
27. marts 2017

På HKKFs kongres i november 2016 meddelte daværende forsvarsminister Peter Christensen, at det er besluttet, at konstabler og sergenter skal bevare muligheden for tjenestemandsansættelse, selvom de skifter hovedfunktionsniveau.

De nye regler gælder medarbejdere, som i deres nuværende kontrakt har mulighed for at blive tjenestemand efter 10 års indledende ansættelse. Reglerne inkluderer desuden konstabler og sergenter, som siden 2014 ikke har bevaret deres mulighed for tjenestemandsansættelse. 

Derved ligestilles de berørte konstabler og sergenter med allerede tjenestemandsansatte medarbejdere, som ønsker at skifte hovedfunktionsniveau.

Reglerne er implementeret – fokus på hurtig sagsbehandling

Siden udmeldingen af de nye retningslinjer har Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) arbejdet for at sikre en korrekt og hurtig implementering og sagsbehandling af hver enkelt sag. Nu er reglerne implementeret, og sagsbehandlingen er allerede i fuld gang.

Er du berørt af de nye regler, kan du her få et overblik over, hvordan din sag behandles, og hvordan du skal forholde dig.

Konkret individuel vurdering

Hver medarbejder vil ud fra en konkret individuel vurdering kunne bevare sin tjenestemandsansættelse eller sit tilsagn. FPS tager afsæt i den enkelte ansøgers samlede kompetencer, rekrutteringssituationen og forsvarets forhold, når ansøgningen behandles.

Allerede nu er der blevet behandlet en række sager fra begge grupper af berørte medarbejdere, og hidtil er ingen blevet afvist. 

Har du skiftet hovedfunktionsniveau uden at bevare tilsagn om tjenestemandsansættelse?

Medarbejdere, som siden 2014 ikke har bevaret deres mulighed for at blive tjenestemænd ved skift af hovedfunktionsniveau, vil alle blive kontaktet og få deres sag behandlet. 

Har du tilsagn om tjenestemandsansættelse og vil skifte hovedfunktionsniveau?

Hvis du har tilsagn om tjenestemandsansættelse og får en højere stilling, har du fremover mulighed for at bevare dit tilsagn om tjenestemandsansættelse. Samtidig er ansøgningsprocessen for at bevare tjenestemandsansættelsen blevet langt mere smidig.

Fremadrettet vil ansøgningen være en fast del af ansættelses- og optagelsesaftalen, og alle, der har mulighed for at blive eller forblive tjenestemænd, bliver spurgt, om de ønsker at bevare retten, hvis de søger uddannelse eller stilling uden for eget hovedfunktionsniveau. 

Har du ikke hørt noget inden sommerferien?

Hvis du er berørt af de nye regler og ikke har hørt noget inden sommerferien, kan du tage kontakt til FPS på fps@mil.dk

Kilde: FPS

 

Fakta

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HKKFs konsulent Mirjam Spetzler på 33 43 21 62 eller msp@hkkf.dk