Når ”alt” ikke er nok

HKKF-formand Flemming Vinthers leder i vinternummeret af Faglig Forsvar 2015:

De seneste tal fra Hærstaben viser, at der pr. 1. november 2015 er 400 ubesatte konstabel- og korporalsstillinger alene i hæren.

På andet år er der en massiv mangel på arbejdskraft i en hær, som ellers har nok at se til, og hvor stort arbejdspres og merarbejde er hverdag.

Situationen er uholdbar, men desværre oplever vi ikke, at Hærstaben har en klar strategi for, hvad man vil gøre. Deres svar er, at man ”gør alt, hvad man kan”, og at ”vi ansætter alle de HRU'er, der kan og vil”.

Men hvad nu, hvis ”alt” ikke er nok?

Når indtaget af HRU kun modsvarer antallet af kollegaer, som forlader systemet, så opnår man jo alene at opretholde status quo ved at ansætte ”alle”.

Hvor er initiativerne?

Som at oprette flere HRU-hold? 

Eller at ”genopfinde” konstabelelevhold, hvor man målrettet uddanner til den professionelle del af forsvaret?

Også kollegaer med en faglig baggrund er en mangelvare. En mangelvare, som vi ved får afledte konsekvenser, da materiel, der ”holder stille”, påvirker mange mennesker og vores hverdag negativt, herunder muligheden for at kunne træne professionelt.

Heller ikke her ser vi skyggen af initiativer, som kan skaffe flere faglærte. Tværtimod! Man fortsætter med at forringe muligheden for at uddanne militære lærlinge, så erfarne kollegaer forhindres i at gå i lære som fx mekaniker på anstændige vilkår.

Alt det her skal ses i lyset af, at LO forventer, at der i perioden 2015-2017 skabes 80.000 nye job på det private arbejdsmarked. Mange af dem vil være job, som er både relevante og attraktive for ham eller hende, som allerede er soldat eller overvejer at blive det.

Forsvaret står over for en kæmpemæssig udfordring, hvis man skal kunne tiltrække og fastholde en velkvalificeret arbejdsstyrke.

Kære arbejdsgiver: Vågn nu op – der mangler hænder, og I gør ingenting!

Lad os sammen gøre det attraktivt at være soldat.

Vi er klar – er I?