korporal

Nu får konstabler i korporalsstillinger endelig den rigtige løn

I flere år har konstabler gået i korporalsstillinger uden at få korporalsbasisløn. Nu har cirka 40 medlemmer fået efterreguleret deres løn og pension.
12. juli 2017

De seneste år har flere konstabler gået i korporalsstillinger uden at få korporalsbasisløn. De er enten blevet placeret i stillingerne i forbindelse med omstruktureringer eller har søgt og fået dem via ansøgningssystemet. Men de er altså fortsat på deres konstabelløn.

HKKF blev opmærksom på problematikken i starten af 2016 og gik derfor til Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) og præsenterede dem for et antal medlemmer, der ikke fik den rigtige løn. Men helt så nemt skulle det ikke være at få lønnen på plads.

FPS var nemlig ikke enig med HKKF. Nogle konstabler var placeret i stillingerne, for at de kunne beholde samme tjenestested i forbindelse med omstruktureringersom følge af forsvarsforliget 2013-17, og de er ikke berettiget til korporalslønnen, lød det fra FPS.

Derfor måtte der lange tovtrækkerier til, før HKKF og FPS i foråret 2017 blev enige om at:

  • Konstabler skal have korporalsbasisløn fra første dag, de er i korporalsstillinger
  • For at få korporalstillægget skal korporalsuddannelsen bestås

Hul på bylden

Mens det altså tog lang tid at få aftalen på plads, har bemandingssektionen ved FPS arbejdet på højtryk lige siden for at sikre, at alle får, hvad de har ret til. De sidste konstabler i korporalsstillinger fik således efterreguleret deres løn med lønsedlen i april.

”Vi har haft et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med FPS bemanding, som har gennemgået lønsedler og aftaler i cirka 150 sager og har sikret, at ingen enheder gik under radaren, og alle har leveret de informationer, der var brug for”, fortæller Mirjam Spetzler, der er konsulent for løn og ansættelsesforhold i HKKF.

Udover at få efterreguleret selve lønnen har medlemmer med ret til bonus og pension også fået dette efterreguleret. Og så har alle fået udbetalt morarenter som kompensation for, at lønnen er udbetalt for sent.

”Alle berørte har fået morarenter, og her er det vigtigt at være opmærksom på, at det beløb skal den enkelte selv indberette til Skat. Alle får eller har fået et brev fra FPS i deres eBoks, som beskriver ændringerne”, fortæller Mirjam Spetzler.

Hun glæder sig over, at aftalen også betyder, at flere får korporalsuddannelsen:

”HKKF har medlemmer, som har gået flere år i en korporalsstilling uden at få uddannelsen. De har nu fået en uddannelsesaftale om, at de kommer på korporalskursus, og når de har bestået kurset, får de selvfølgelig korporalstillægget. Det er godt for den enkelte, men også for hæren, som har brug for dygtige og erfarne korporaler”.

Undtagelserne

HKKF har accepteret, at enkelte medlemmer ikke får korporalsbasislønnen bagudrettet. Det gælder for de konstabler, der har været midlertidigt politisk udnævnt under en udsendelse:

”Ofte udnævner man midlertidigt til korporal, fordi mange af de lande, Danmark samarbejder med i missionerne, kræver, at man er korporal for eksempel for at få adgang til messer med videre. I de tilfælde har HKKF accepteret, at forsvaret ikke efterbetaler flere års korporalsbasisløn, når medlemmet fejlagtigt ikke er placeret i en konstabelstilling efter hjemkomst”, forklarer Mirjam Spetzler.

Det betyder aftalen

Ca. 40 ud af de 150 medlemmer, HKKF har præsenteret for FPS, har fået efterreguleret deres løn. En stor gruppe har hele tiden fået den korrekte løn, mens en mindre gruppe ikke er berettiget til efterregulering.

Fremover gælder følgende for alle:

  • Konstabler får korporalsbasisløn fra første dag i korporalsstillinger
  • Har man allerede korporalsuddannelsen og går i en stilling som korporal, får man også korporalstillæg
  • Har man ikke uddannelsen, skal der laves en uddannelsesaftale om, at man skal på korporalskursus

Et eksempel:

Mange har udfyldt korporalsstillinger, men fået konstabelløn i flere år. For dem løber efterreguleringen op i flere tusinde kroner.

Et ufaglært medlem på K35-kontrakt har for eksempel gået i en korporalsstilling siden den 1. maj 2014, men fik først korporalsbasisløn fra den 1. april 2017. Han har nu fået 18.772 kr. efterbetalt og 1.877 kr. indsat på sin bonuskonto.

Læs om Brian Ethelberg, der henvendte sig til HKKF sidste år, forid han ikke fik den korporalbasisløn, han mente at have krav på. Artiklen  blev bragt i Fagligt Forsvar 3/2016.