Ny model for veteranhjem

De gode hensigter om at skabe mødesteder for alle veteraner på veteranhjemmene er i øjeblikket trængt af uenigheder og strid, der også risikerer at skade indsatsen for veteraner generelt. Derfor gør HKKFs formand Flemming Vinther nu en ekstra indsats for at give veteranhjemmene en ny start.
11. november 2015

Da veteranhjemmene blev oprettet i 2010, var det med det klare formål at skabe hyggelige rammer, hvor veteraner og deres pårørende kan mødes – uanset om veteranen stadig er i Forsvaret eller ej.

Håbet var, at hjemmene både ville blive brugt af de mange raske veteraner, som kommer styrket hjem fra udsendelse, og af de veteraner, som har brug for støtte.

HKKFs formand vil sikre bred opbakning

Desværre er de gode hensigter den seneste tid trængt i baggrunden af uenighed og strid, som er opstået i forbindelse med ændring af vedtægterne for veteranhjemmene. Det risikerer at skade indsatsen for veteraner generelt og betyder, at alt for megen fokus er på interne stridigheder i stedet for på at hjælpe og støtte veteranerne.

Derfor har HKKFs formand Flemming Vinther tilbudt Forsvarsministeriet at stille sig i spidsen for i samarbejde med repræsentanter for veteranhjemmene at finde en ny organisatorisk model, der kan være bred opbakning til:

”Hverken jeg selv eller HKKF er involveret i veteranhjemmene i dag – og har heller ikke som formål at blive en central del af en ny model. Det giver mulighed for at se på området med friske øjne og finde en model, som der er bred opbakning til. Derfor har jeg tilbudt at være med til at finde ny løsning, som vil være til gavn for alle veteraner”, siger Flemming Vinther.

Samarbejde om ny model

Flemming Vinther understreger, at formålet ikke er at få de nuværende vedtægter til at fungere, men at skabe opbakning til en helt ny måde at gøre tingene på og sikre, at overgangen til en ny model sker i respekt for de gældende vedtægter.

Inden jul vil repræsentanter for veteranhjemmene og for Fonden Danske Veteranhjem blive inviteret til et møde for i fællesskab at finde en langtidsholdbar model, der tager udgangspunkt i:

  • Veteranhjemmene skal være gode væresteder for alle veteraner - syge som raske
  • Veteranerne skal inddrages og have indflydelse på fx aktiviteter, men ikke have direkte indflydelse på drift som fx ansættelser
  • Veteranhjemmene skal ikke baseres på enkelte personer, men skal kunne drives uafhængigt af, om personer kommer og går
  • Veteranhjemmene skal ikke være en platform for veteranpolitisk virke. Ønsker man at deltage i veteranpolitisk arbejde, må man melde sig ind i en organisation, der har det som formål

Forsvarsministeriet har tilkendegivet, at man er positiv overfor de foreløbige tanker, og overfor at Flemming Vinther nu vil forsøge at skabe bred opbakning til en ny model – uden at ministeriet dog har givet tilsagn til en endelig model.

”Målet er at skabe rammer for veteranhjem med plads til og respekt for veteranerne og med en professionel drift, som der er bred opbakning til. Jeg håber meget, at det lykkes – og ambitionen er at afslutte arbejdet senest i marts 2016”, siger Flemming Vinther.