Forsvarschef Bjørn Bisserup og forsvarsminister Trine Bramsen

Ny plan skal stoppe svindel og magtmisbrug

Forsvarsminister Trine Bramsen har i dag sammen med forsvarsminister Bjørn Bisserup lanceret en lang række tiltag, der skal gøre op med svindel og magtmisbrug i forsvaret.
06. juni 2020

"Jeg har den største respekt for de tusindvis af medarbejdere og chefer i Forsvaret, der hver dag står op for danskernes tryghed og sikkerhed. I respekt for deres arbejde skal der være tillid til det danske forsvar. De mange sager om svindel og magtmisbrug er både uacceptable, men står også i vejen for tilliden til det øvrige forsvar. Derfor skal der ryddes op,” siger forsvarsminister Trine Bramsen i en pressemeddelelse fra forsvaret.

Planen, der i dag er offentliggjort på forsvarets intranet og forsvarsministeriets hjemmeside har fokus på tre områder:

Cheferne:

  • 500 chefer skal på kursus i offentlig administration (alle civile og militære fra lønramme 38, dvs oberstløjtnant og opad)
  • Nyt chefbemandingssystem der sikrer gennemsigtighed og dokumentation
  • Konsekvens ved manglende reaktion på mistanker om svindel og magtmisbrug

Styrket kontrol med forsvarets indkøb:

  • FES omorganiseres. 120 medarbejdere flyttes fra Hjørring ud på tjenestestederne, så de bedre kan følge med i, om indkøb, leverancer og service stemmer overens
  • Øget kontrol med indkøb. Revision og tilsyn skal styrkes med flere medarbejdere. Det indskærpes at alle indkøb skal forbi to sæt øjne. Det får konsekvenser for chefen karrieremuligheder, hvis to-øjne-princippet ikke overholdes.
  • Alle med et betydeligt indkøbsansvar skal redegøre for om de har økonomiske eller personlige interesser i virksomheder, der betjener forsvaret

Ny whistleblowerordning

  • Skal gælde for både interne og eksterne henvendelser

Læs hele planen her

HKKFs fungerende formand Kurt Brantner hilser tiltagene velkomne:

Det er prisværdigt, at der nu bliver taget nogle konkrete initiativer, som har sigte på at opkvalificere cheferne og styrke kontrollen med indkøb. Der er brug for begge dele, og det har vi længe efterlyst”.

Men hvis planen skal have succes og bane vej for en mere åben og tillidsfuld kultur i forsvaret, er det afgørende at sætte fokus på medarbejderne, understreger Kurt Brantner.

Ledelsen skal i langt højere grad lytte til medarbejderne, for det er dem, der har fingeren på pulsen.

”Det gælder lige fra den menige konstabel, der påpeger uhensigtsmæssigheder overfor sin befalingsmand, til fagforeningsrepræsentanterne der rejser problemerne i samarbejdsudvalgene. I de sidste fire år har vi ikke bestilt andet både lokalt og centralt end at gøre opmærksom på, at strukturen i FES ikke fungerer. At der træffes beslutninger, som er ude af trit med virkeligheden, at opgaverne ikke løses hensigtsmæssigt, og at fx klagesystemet ikke fungerer. Det er beskæmmende, at der skal kæmpe svindelsager til, før det har gjort indtryk på ledelsen”, siger Kurt Brantner.

På samme måde hilser han en udvidelse af whistleblowerordningen velkommen, men:

”Det er fint at opfordre medarbejderne til at fortælle om ting, der ikke foregår efter bogen. Men måske skulle man vende ansvaret for dialogen om og pålægge cheferne, at de løbende tager samtaler med deres folk om, hvordan tingene fungerer. For erfaringen hos vores medlemmer er jo, at det i bedste fald ikke nytter at rejse problemerne, i værste fald medfører det ubehageligheder”.

Kurt Brantner understreger, at han ser initiativerne fra forsvarsminister Trine Bramsen og forsvarschef Bjørn Bisserup som en udstrakt hånd til medarbejderne, og at planen tager sigte på at genoprette tilliden til forsvarets ledelse.

”Det er en rigtig god plan, der helt sikkert peger fremad. Men det er bare sådan med tillid, at den skal man gøre sig fortjent til. Og det gør man gennem handling. Det håber vi på at se fra ledelsen på alle niveauer fremover”, siger Kurt Brantner.