varde kaserne

Ny vagtstyrke giver nye stillinger

Pr. 1. juli oprettes der en delvis fastbemandet vagtstyrke ved Hærens garnisoner samt Vordingborg Kaserne og Almegaards Kaserne. Vagtstyrken bliver på 14 stillingsnormer ved hver garnison, fordelt med en M231, seks M212 og syv M112. Det fremgår af en skrivelse fra Hærkommandoen til myndighederne, som blev udsendt 4. maj 2020.
19. maj 2020

HKKFs fungerende formand Kurt Brantner hilser den nye ordning velkommen med behersket tilfredshed. HKKF har i flere år arbejdet for, at al vagt ved Hærens etablissementer skal udføres af en fast vagtstyrke.

”Vi er glade for, at der nu oprettes en delvis fastbemandet vagtstyrke, men det er kun en halv løsning. Den rigtige løsning vil være en fuldt finansieret fast vagtstyrke både regionalt og lokalt, og det vil vi fortsat arbejde for”, siger Kurt Brantner.

HKKF har de senere dage fået en del henvendelser om, hvordan man skal forholde sig til den nye vagtstyrke på garnisonerne.

Kurt Brantner opfordrer kraftigt til, at tillidsrepræsentanterne gennem de lokale samarbejdsudvalg får indflydelse på, hvordan de nye stillinger besættes. Og det er der god tid til, for stillingerne skal først besættes pr. 1. juli, siger han:

”Stillinger i en fast vagtstyrke kan med fordel varetages af erfarne seniorer og kamptrætte soldater. Det har vi nu en mulighed for få igennem lokalt, så jeg vil stærkt opfordre vores medlemmer til at rejse det i samarbejdsudvalgene. Og hvis der måtte være udfordringer med at vinde gehør for det, hører jeg gerne om det”.

Kurt Brantner er medlem af Forsvarsministeriets ad hoc-udvalg vedrørende Tilsyns- og Bevogtningskonceptet. De har endnu ikke afsluttet deres arbejde, så når Hærkommandoen melder ud nu, gør de det for egen regning – også helt bogstaveligt, idet Hærkommandoen selv finder lønsummen til de nye stillinger.

”Jeg har stadig et håb om, at det kan lade sig gøre at komme igennem med ønsket om en fuldt fastbemandet vagtstyrke. Det er stærkt forstyrrende for de operative enheder, at de i en travl hverdag hvor uddannelse, øvelser, beredskab, indsættelser og udsendelser skal gå op i en højere enhed, også skal stille vagtmandskab til rådighed. Og når det kan løses med en fastbemandet vagtstyrke, der samtidig åbner op for seniorstillinger, kan jeg ikke se, der er noget at betænke sig på”, siger han.