Nye fysiske krav og test

De fysiske krav til ansatte i Forsvaret er ændret pr. 1. januar 2015. Alle bliver nu testet i de nye krav, og Fagligt Forsvar var med, da Centerstaben ved HKIC var turen igennem for første gang.
06. oktober 2015

I disse måneder skal Forsvarets ansatte igennem den nye test i fysiske krav for første gang. Forbundssekretær i HKKF Kurt Brantner hilser de nye krav velkomne:

”Medmindre man har en skade, kan alle træne sig op til testen. Det er den enkeltes ansvar, men vi har jo de fysiske trænere, som er uddannet til at undervise i, hvordan man bedst øver og træner sig op til testen. De fleste kan træne sig op til at bestå testen ved at bruge 10 minutter hver dag”

”Det er også vigtigt at huske, at der er en tre års overgangsperiode. Består du ikke testen, kan du derfor gå op til den gamle test helt frem til 2018. Samtidig skal der lægges en realistisk handleplan for, hvordan du træner dig op til at bestå testen”.

Første test

Fagligt Forsvar var med, da 78 kolleger ved Centerstaben ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC) blev testet i de nye fysiske basiskrav for første gang. To tredjedele bestod, og resten får nu lagt en handleplan og skal op til en ny test.

Coretest

Der er ingen opvarmning til coretesten, den skal man altid være parat til. Ved hver øvelse demonstreres den korrekte stilling først. Der gives kun en advarsel, derefter udgår man. Selv om man udgår, bør man gennemføre resten af øvelsen for at se, hvor meget man kan, forklarer testlederen.

Første øvelse er rygplanke. Den er svær for mange. En enkelt må give op efter 90 sekunder. Resten kæmper sig igennem.

Næste øvelse er 90-graders mave. Også her kæmpes med positionen. De færreste ville slippe gennem nåleøjet, hvis de 90 grader blev kontrolleret med en vinkelmåler. Det gør de heldigvis ikke, og testlederen lader alle slippe igennem.

Så gælder det højre og venstre sidebro og derefter højre og venstre rygbro. En enkelt eller to må give op på hver af øvelserne. Nogle er langt fra målet, andre må give op i sekunderne, før tiden er gået.

Næste øvelse er træk til bryst. Det er en klar favorit, men flere har undervurderet sværhedsgraden.

Mangler sandsække

Fremme ved sidste øvelse – lunges med 20 kg belastning – venter der deltagerne en overraskelse. Den sandsæk, de plejer at træne med, er erstattet af en rygsæk, der er lastet med 20 kg. HKIC råder ikke over de fem sandsække, der skal bruges, så derfor er rygsækkene taget i brug.

Det kommer bag på de fleste, at vægtfordelingen føles så markant anderledes. Allerede ved de første lunges er der stor usikkerhed, og to personer mister balancen og tumler bagover. De kommer op igen og fortsætter, men lidt efter må den ene udgå.

Kurt Brantner er ikke tilfreds med, at testpersonerne ikke kan benytte det rette udstyr:

”Det er meget utilfredsstillende, at de rette redskaber ikke er til stede. Der skal være det udstyr, der skal bruges til at træne og teste de nye krav. Jeg efterlyser i det hele taget så store mængder, at folkene også kan have det med, når de er udsendt eller på øvelser i udlandet,” siger Kurt Brantner.

Løbetest

Efter Coretesten er der 10 minutters pause før løbetesten. Testlederen forklarer, at det er vigtigt at bruge tiden til opvarmning, gerne med indlagt sprint. Syren skal ud af kroppen efter coretesten, og det sker kun ved opvarmning.

Nogle tager rådet til sig og går i gang med opvarmning udenfor. Andre har tilsyneladende mere behov for at slappe af og satser på, at de har bedre af at hvile sig og samle kræfter inden løbetesten.

Det viser sig hurtigt, at flere burde have lyttet til rådet om opvarmning. Løbetesten bliver sværere end forudset for de fleste, og et par må udgå undervejs.

Læs hele reportagen i Fagligt Forsvar side 13 - 15

 

 

Fakta

De nye krav blev indført 1. januar 2015, og alle skal igennem en årlig test, hvor de som minimum skal leve op til basiskravene.

Der er en overgangsperiode på 3 år, 2015-2018, hvor der er mulighed for at gå op til testen efter de gamle krav, hvis man dumper til de nye.

Gå til forsvaret.dk for at læse mere om de fysiske krav