Nye lønsatser

Som resultat af OK18 er din løn steget med 1,13 procent med virkning fra 1. april i år. Stigningen bliver udbetalt med tilbagevirkende kraft og udbetales med din juniløn.
27. juni 2018

Du kan finde de nye opdaterede satser på temasiden om løn.

Din løn reguleres næste gang 1. oktober 2018. Der stiger den med 0,75 procent. Heraf kommer 0,50 procent som følge af CFU-aftalen for alle statsansatte, og dertil kommer 0,25 procent til HKKFs medlemmer, fordi organisationspuljen bliver fordelt ligeligt mellem alle medlemmer.