63 organisationer er med i samarbejdet Værdig Reform, der har som mål at skabe forbedringer af reformen for førtidspension og fleksjob.

Nye regler om førtidspension. Skal du have din sag revurderet?

Den 24. maj vedtog Folketinget et lovforslag om førtidspension. Det kan få positiv betydning for dig, hvis du i dag er i udsigtsløse ressourceforløb og ønsker førtidspension. Så opfordrer HKKF til, at du beder kommunen om at få revurderet din sag.
01. juni 2018

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der præciserer reglerne om førtidspension. Det glæder Lisbeth Brixen fra HKKF Livlinen, der blandt andet hjælper medlemmer med psykiske skader, der søger om førtidspension:

 

”I dag bliver nogle veteraner med PTSD sendt igennem det ene ressourceforløb efter det andet, selvom om flere læger vurderer, at de er for syge til at kunne arbejde. Det er frustrerende, fordi veteranen ofte har brug for ro og tryghed. Derfor er jeg glad for, at politikerne nu gør det klart, at man ikke nødvendigvis skal igennem flere ressourceforløb, før man kan tilkendes førtidspension. Og at der skal være et klart formål med de ressourceforløb, man sætter i gang”.

 

Læs kronik om krigsveteraners kamp for førtidspension fra november 2016 her


Få din sag revurderet

Lisbeth Brixen fortæller, at hun vil bruge lovforslaget i sager, hvor HKKF bistår medlemmer, der søger om førtidspension til at lægge pres på kommunen om at tilkende pensionen. Der er ikke kommet nogen garanti for, at man får tilkendt førtidspension, hvis man er for syg til at arbejde – men der er kommet endnu et stærkt argument, siger hun.

 

Sammen med andre fagforeninger vil HKKF også holde øje med, om flere nu rent faktisk undgår udsigtsløse ressourceforløb. Det vil vi blandt andet gøre ved at opfordre alle, som er i sådanne forløb til at sende en mail til deres kommune og anmode om at få deres sag om førtidspension revurderet.

 

”HKKF sørger for at sende mails til kommunerne i de sager, hvor vi allerede bistår medlemmer. Men alle der er i udsigtsløse ressourceforløb har mulighed for at bede om at få sin sag revurderet, og det vil jeg opfordre til, at man gør”, siger Lisbeth Brixen. Se forslag til tekst, du kan bruge til kommunen her:

Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager sagen op  til revurdering med henblik på bevilling af førtidspension. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.

 

Fagforeninger vil teste lovændringen

Det er ikke kun HKKF men flere organisationer bag samarbejdet ”Værdig Reform”, der opfordrer til at få sager revurderet hos kommunerne.

 

Organisationerne hilser lovændringerne om ressourceforløb og førtidspension velkommen, men er bekymret for, om lovændringen vil have den ønskede effekt. Derfor vil organisationerne teste, om ændringerne får den ønskede betydning. Det vil man blandt andet gøre ved at se på udfaldet af de sager, der bliver revurderet.

 

Derudover er 12 fagforeninger inviteret til at drøfte en evaluering af området med beskæftigelsesministeren, som i øvrigt allerede har slået fast, at forligspartierne efterfølgende vil blive indkaldt til drøftelser, om der skal laves flere ændringer.

Fakta

 

Om lovforslaget

Lovforslaget indeholder ikke nye regler, men skal skabe klarhed om de regler, der allerede findes i dag, herunder:

  • ”at dokumentationskravet for tilkendelse af førtidspension i visse tilfælde kan være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb, og
  • at det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at der kan peges på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og kan udvikle sin arbejdsevne

Læs mere om lovforslaget på Folketinget.dk her