UNPROFOR

Nyt forlig kan få stor betydning for gamle veteransager

Har du fået anerkendt et erhvervsevnetab på mindst 15 procent for en arbejdsskade fra en udsendelse før 1996? Så er der godt nyt i det nye forsvarsforlig.
08. februar 2018

Den 14. august 1996 vedtog politikerne to aktstykker, der økonomisk sikrer soldater, der kommer til skade under international tjeneste. Det eneste problem var, at aktstykkerne kun kom de soldater til gode, som kom til skade efter 1996. Det ændrer det nye forsvarsforlig nu på. Her står:

”Der etableres fremadrettet ligestilling i relation til aktstykke 425 og 426 for veteraner, der er kommet til skade før 14. august 1996, så de kompenseres fra og med 1. januar 2018, hvilket kræver lovændring eller aktstykke”.

Det glæder HKKFs formand Flemming Vinther:

”HKKF, veteraner og andre har kæmpet for, at de soldater der kom til skade før 1996 - og som i høj grad var årsag til, at ordningerne blev indført - også fik glæde af dem. Nu tager politikerne et pænt skridt for at få ryddet op og få alle med. Men vi havde gerne set, at man havde taget skridtet fuldt ud, så kompensationen ikke først var fra 1. januar 2018.”

Han glæder sig især over, at forliget sikrer soldater, der er ansat på overenskomstvilkår, ret til en pensionsydelse svarende til tjenestemandspension resten af livet, hvis de har fået et varigt erhvervsevnetab på mindst 15 procent under international tjeneste – uanset, hvornår udsendelsen fandt sted:

”Ved fremadrettet at ligestille veteranerne i forhold til aktstykke 425 får alle nu ret til ydelsen resten af livet. Det giver tryghed, og det er der god grund til at glæde sig over – også selvom vi ikke kender alle detaljerne endnu”.

Venter stadig på nyt aktstykke eller lov

Forligsteksten betyder, at man politisk har besluttet at ligestille veteraner, der er kommet til skade før 1996 med andre. Før sagerne kan behandles, kræver det, at der laves et nyt aktstykke eller en ny lov. Det eksisterende aktstykke fastslår nemlig, at ordningen trådte i kraft den 14. august 1996 og derfor først gælder efter den dato.

Har du en anerkendt arbejdsskade fra en udsendelse før 1996, kan du dog allerede nu søge om de to aktstykker – uanset om du før har fået afslag.

”Vi venter på den endelige tekst, og derfor vil der være spørgsmål, vi endnu ikke kan svare på. Dog ved vi, at man ikke længere bliver afvist, bare fordi man er kommet til skade før 14. august 1996. Derfor skal en klar opfordring herfra være at søge om ordningerne. HKKF kan desværre ikke selv søge for medlemmer i ’gamle sager’, der er afsluttet. Derfor er det sikreste, at du som veteran selv tager kontakt til os eller direkte til Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK), der behandler sagerne”, slutter Flemming Vinther.

Sådan gør du

Du er velkommen til at kontakte HKKFs arbejdsskadeteam for råd og hjælp på 33 93 65 22 eller hkkf@hkkf.dk

Du kan hente ansøgningsskemaet her

Du skal udfylde ansøgningen samt fuldmagt og sende disse til FPS@mil.dk eller med brev til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Lautruphøj 8, 2750 Ballerup, som tager stilling til, om du er berettiget til ydelser efter ordningen.

Fakta

Aktstykke 425

Aktstykke 425 ligestiller overenskomstansatte med tjenestemænd i pensionsmæssig henseende, hvis man kommer til skade under international tjeneste og får et varigt erhvervsevnetab på mindst 15 procent.

Ordningen giver overenskomstansatte ret til en livslang supplerende skattepligtig ydelse, svarende til tjenestemandspension. Så længe man får en erstatning for tabt erhvervsevne, vil denne blive modregnet. Ydelsen for tabt erhvervsevne bortfalder imidlertid, når man når pensionsalderen. Herfra og resten af livet vil man være sikret en ydelse svarende til tjenestemandspension, hvis man har fået aktstykket.

Læs FPS' pjece om Aktstykke 425 her

Aktstykke 426 om Kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte

Hvis du som følge af din arbejdsskade pådraget under udsendelse i international tjeneste har været for syg til at arbejde, kan du være berettiget til en godtgørelse på kr. 190,00 pr. sygedag frem til den dag, hvor Arbejdsskadestyrelsen/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om dit varige mén. Beløbet kan dog ikke overstige maksimumsbeløbet på kr. 72.500,00.