Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre fremlagde den 28. januar det nye forsvarsforlig, der løber til udgangen af 2023.

Nyt forlig styrker forsvaret

Det nye forsvarsforlig vil styrke dansk forsvar. HKKF glæder sig især over, at kravet om en erhvervsuddannelse er med i forliget. Læs også, hvordan hæren organiseres i det nye forlig.
28. januar 2018

”Grundlæggende er det et godt forsvarsforlig, som et bredt politisk flertal står bag. Forsvaret tilføres flere penge, flere soldater og mere materiel. Dog skal man være opmærksom på, at de nye ressourcer først for alvor kommer fra 2020. Hverdagen de næste to år kommer altså til at ligne den, vi har i dag til forveksling. Og den er travl, så der er fortsat brug for, at ledelsen prioriterer i opgaverne”.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra HKKFs formand Flemming Vinther. Han glæder sig især over, at HKKFs krav om fokus på en erhvervsuddannelse til konstablerne er kommet med i forliget.

Erhvervsuddannelse for konstabler

HKKF har arbejdet med forslaget om en erhvervsuddannelse siden kongressen i 2016 og har drøftet kravet med alle forligspartierne og med forsvaret. Nu er det lykkes at få kravet med i forliget, som fastslår at ”et analysearbejde skal kortlægge muligheder for i rammen af erhvervsuddannelsessystemet at etablere en erhvervsuddannelse for konstabler med særligt fokus på konstabler i hæren. Arbejdet afsluttes og præsenteres for forligskredsen inden udgangen af 2018.”

Det vækker stor glæde hos Flemming Vinther:

”I dag forlader konstablerne hæren som ufaglærte. Det til trods for at uddannelsen til professionel soldat er fuldt på højde med erhvervsuddannelserne. Vi skylder at give soldaterne et bevis på deres kompetencer, som de kan bruge til noget. Samtidig vil en erhvervsuddannelse giver forsvaret mulighed for at fastholde konstablerne i længere tid, og hæren vil få endnu dygtigere soldater. For samfundet vil en konstabelerhvervsuddannelse betyde, at vi får flere faglærte, sådan som alle er enige om, at Danmark har brug for. Derfor kan det få rigtig stor betydning, at vi har fået erhvervsuddannelsen med i forliget”.

Nu skal HKKF sammen med forsvaret undersøge, om og hvordan en konstabelerhvervsuddannelse kan se ud. Inden udgangen af 2018 skal arbejdet forelægges forligskredsen.

Flere soldater i hæren

Et af de store elementer i forliget er, at hæren skal opbygge en brigade på ca. 4.000 mand. Nedenfor kan du se, hvilke større ændringer forliget forventes at medføre for hæren.

”Dansk forsvar skal stadig kunne løse opgaver ude i verden, samtidig med at vi får flere opgaver herhjemme. I dag løser soldaterne opgaverne professionelt og engageret, men der er ingen tvivl om, at der trækkes store veksler på forsvarets ansatte. Derfor er det godt, at der nu kommer flere soldater – også selvom det ser ud til, at blive en langsom indfasning”, siger Flemming Vinther.

Han fremhæver, at han ikke forventer, der kommer fyringer i konstabelgruppen. Op til forliget bragte DR ellers historien om, at der skal afskediges 900 medarbejdere i forsvaret og ansættes 1600, så man ender med 700 flere ansatte ved forligets udgang end i dag.

”HKKFs klare vurdering er, at der  mangler folk i konstabelgruppen, ikke at der er for mange. Vi forventer heller ikke, at der kommer mange flytninger, men det er klart, at det skaber usikkerhed hos folk ikke præcist at vide, hvad der skal ske. Derfor er det godt, at vi nu kan tage hul på implementeringen af forliget. Her det helt afgørende, at HKKF og vores tillidsrepræsentanter spiller en aktiv rolle i samarbejdsudvalgene. Det arbejde glæder jeg mig nu til at tage fat på”, slutter Flemming Vinther.

Hvis der skal nedlægges eller flyttes stillinger på dit tjenestested, træder Forsvarets retningslinjer for personeltilpasning i kraft. Dem kan du læse om her:

https://www.hkkf.dk/hvis-der-kommer-personeltilpasninger

Fakta

Forligsteksten om ændringer i hæren:

”Hæren organiseres med udgangspunkt i to brigader samt en række regimenter. Følgende større ændringer forventes:

 • Hærstaben og Danske Division sammenlægges i Karup.
 • Stab ved 1. Brigade med stabskompagni flyttes til Holstebro.
 • En let infanteribataljon opbygges i Haderslev.
 • Dele af 1. Hovedkvartersbataljon flyttes til Fredericia.
 • En efterretningsbataljon (ISR-bataljon) etableres byggende på eksisterende kapaciteter i Varde.
 • En ildstøtteafdeling tilføres et ekstra kanonbatteri og opbygges med udgangspunkt i den nuværende kapacitet i Oksbøl, hvor det nyetablerede luftværn ligeledes placeres.
 • Der etableres yderligere en kampvognseskadron i Holstebro.
 • Opklaringsbataljonen på Bornholm tilføres yderligere en opklaringseskadron.
 • Garnisonerne i Skive, Aalborg og Fredericia tilføres føringsstøttekapaciteter til brigadens enheder i respektive garnisoner.
 • Værnepligtige fordeles, så de understøtter opbygning af Hærens kapaciteter.
 • Nyt værnsfælles Unmanned Aerial Vehicle System (droner) placeres i Aalborg.